Miljødirektoratets deltakelse i forskningsprosjekter

Forskningsrådet har endret prosjekttypene forskningsmiljøene kan søke på. I samarbeidsprosjekter er det krav om aktiv medvirkning fra brukere som brukerpartner. Miljødirektoratet er positive til å delta som brukerpartner i samarbeidsprosjekter på høyt prioriterte tema.

Publisert 18.03.2019

Vi behandler henvendelser fra forskningsmiljøene om å være brukerpartner, etter disse retningslinjene:

  • For utlysningene med frist 10. april 2019 ber vi om å få eventuelle henvendelser om å være brukerpartner innen 29. mars. Hvis institusjonene har flere prosjektsøknader med ønske om at Miljødirektoratet er brukerpartner, ber vi om at vi får disse samlet.

  • Vi ber om at henvendelsene sendes til postmottak@miljodir.no, med kopi til forskningskoordinator linn.bryhn.jacobsen@miljodir.no

  • Kriteriene for om vi takker ja til å være brukerpartner, vil være forvaltningsrelevans og intern kapasitet. Relevansvurderingen vil ta utgangspunkt i Klima- og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov 2016-2021, og Miljødirektoratets prioriterte forskningsbehov 2016-2021. Miljødirektoratet vil ikke vurdere vitenskapelig kvalitet.

  • I de prosjektene vi er brukerpartner, kan vi bidra med aktivt samarbeid i utforming av problemstillingene og i gjennomføring av prosjektene, innenfor 1-2 ukeverk per år.

Til prosjekttypen forskerprosjekt er det ikke krav om forpliktende brukermedvirkning som brukerpartner. Miljødirektoratet er også positive til å delta i eventuelle referansegrupper i forskerprosjekter på høyt prioriterte tema.