Se klimagassutslippene i din kommune

Lurer du på hvordan utslippene av klimagasser utvikler seg i din kommune? Hvor mye som kommer fra veitrafikk? Eller hvordan utslippene påvirkes av å rydde skog for å bygge hus? Nå får kommunene nye verktøy til arbeidet med å redusere utslippene lokalt.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.03.2019

Miljødirektoratet viser nå oppdatert statistikk over hva som gir utslipp av klimagasser i kommunene, hvor store utslippene er og hvordan utviklingen går.

Statistikken omfatter utslipp fra ni sektorer, fordelt på 35 kilder tilbake til 2009.

– Dette er kunnskap alle kommuner bør bruke for å planlegge og prioritere klimatiltak, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk

Vi har også laget en ny tjeneste for informasjon om utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk på kommunalt nivå. Her kan du blant annet se hvor mye opptak skogen i kommunen har og virkningene av endret arealbruk i kommunen, for eksempel fra skog til utbygd areal.

Vi publiserer også en beregningsmal, som lar brukeren regne på hvilken effekt konkrete arealbruksendringer i kommunen vil ha på utslippene.

Ifølge nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) bør kommunene inkludere tiltak mot avskoging og for økt opptak av CO2 i skog og andre landarealer.

Opplæring i april

I april arrangerer vi to webinarer for å gi kommuner og andre mer praktisk opplæring i bruk av tjenestene:

Webinarene er gratis og åpne for alle, men du må registrere deg i forkant.