Branner i avfallsanlegg må reduseres

Hvert år brenner det i mange avfallsanlegg. Miljødirektoratet og DSB jobber sammen for å redusere antall branner og skadene de gjør.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.11.2019

For å øke kunnskapsgrunnlaget om risiko for slike branner, har direktoratene fått utarbeidet en rapport fra til Rise Fire Research AS.

Brannforebyggende tiltak avfallsbransjen

Faktagrunnlaget i rapporten, vil sammen med annen kunnskap om brannene, danne grunnlaget for vårt videre arbeid med branner og brannforebyggende tiltak inn mot avfallsbransjen.

Brann- og redningsvesenet, fylkesmennene, Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) planlegger en tilsynsaksjon mot avfallsbransjen i 2020.