Klimatilpasning: Kommuner kan søke om støtte

Kommuner kan søke om støtte til arbeid med klimatilpasning i 2020. Søknadsfristen er 15. februar 2020.

Publisert 18.11.2019

Regjeringen har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2020 til støtteordningen. Støtte kan gis til kunnskap- og kompetanseheving om klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner.

De kan søke på vegne av seg selv, eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.

Overføringsverdi er viktig

I vurderingen av søknadene legger vi vekt på at ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og ulike utfordringer er representert.

For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere til gode, vektlegger vi prosjekter med overføringsverdi og prosjekter som går foran og utvikler kunnskap på nye områder.

Tidligere tildelinger

Tilskuddsordningen kan gi støtte til mange ulike problemstillinger.

Eksempelvis fikk Oppland fylkeskommune penger til å øke kunnskapen om hvordan drikkevann påvirkes av klimaendringer.

Os kommune har fått fram ny kunnskap om hvordan økende havnivå påvirker grunnforhold i sentrum, mens Agderfylkene har gjennomført et prosjekt om klimaendringer og listeførte kirker.