Kontroll av faremerkingen av duftprodukter

Duftprodukter kan inneholde farlige kjemikalier på lik linje med andre husholdningskjemikalier, som for eksempel rengjøringsmidler.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.10.2019

Miljødirektoratet gjennomførte kontroll hos seks interiørvirksomheter i Norge. 88 prosent av de kontrollerte duftoljene som disse virksomhetene omsatte hadde mangelfulle merking.

Duftprodukter kan inneholde farlige stoffer

Duftpinner og duftlys er produkter som skal bidra til godlukt i innemiljø. Disse produktene kan inneholde farlige stoffer og skal da faremerkes.

– Altfor mange av disse duftproduktene hadde feil merking, og i noen tilfeller ingen faremerking. Gjennom faremerking skal forbrukere få informasjon om hvilken fare kjemikaliene utgjør, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

Disse duftoljene kan være allergifremkallende, gi alvorlig øyeirritasjon og forårsake irritasjon av luftveiene. I tillegg kan duftoljer være giftige for miljøet, og i verste tilfelle skadelig for mennesker.

Da skal disse produktene ha barnesikret lukning. En av de 32 kontrollerte duftoljene inneholdt svært farlige kjemikalier, men manglet barnesikring. Den ble trukket fra markedet med én gang.

– Det er viktig at de som kjøper duftoljer får kunnskap om innhold av farlige stoffer. Faremerkingen skal bidra til at forbrukere kan ta et bevisst valg og håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte, sier Mathieu Veulemans.  

Barn mest utsatt for fare

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet bistår med hjelp og råd ved akutt forgiftning og forgiftningsfare. Hvert år får Giftinformasjonen om lag 100 henvendelser på duftoljer og liknende kjemikalier, vanligvis etter at barn i alderen 1-4 år har fått i seg disse produktene.

Det er ofte vanskelig å finne gode opplysninger om hvilke stoffer duftoljene inneholder.   

– Tilsyn bidrar til at virksomhetene skjerper merkingen. For Giftinformasjonen er det viktigste å vite innholdet i produktene, men når uhellet er ute er det også viktig at etiketten forøvrig er merket korrekt, sier Merethe Midtervoll i Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

Om kontrollen og oppfølgingen

Dette er første gang Miljødirektoratet har utført kontroll av duftkjemikalier. Miljødirektoratet tok stikkprøvekontroll av seks virksomheter, inkludert deres nettbutikker der det var aktuelt.

Disse virksomhetene ble valgt ut basert på volum på import og omsetning av slike produkter. I alt 32 ulike interiørkjemikalier ble kontrollert.

I etterkant av tilsynet har flere av de kontrollerte produktene fått oppdatert og korrekt faremerking.

Miljødirektoratet forventer at resultatene fra kontrollen blir en vekker for markedet slik at virksomhetene skjerper seg og at forbrukere også blir oppmerksomme på forsvarlig håndtering av disse kjemikaliene.

– Vi oppfordrer alle virksomheter som omsetter kjemikalier til å bruke tilgjengelig informasjon på våre nettsider og Det europeiske kjemikaliebyråets nettsider for å få forståelse av hva som kreves av dem, avslutter Veulemans.

Miljødirektoratet vil ta kontakt med bransjen og forbrukerorganisasjoner for å sikre at oppmerksomheten rundt disse duftoljene bedres.