Rovdyrsenter legges til Koppang i Hedmark

Norges fjerde informasjonssenter med rovdyr som tema blir plassert på Koppang i Østerdalen. Fire søkere ønsket autorisasjon som Besøkssenter rovdyr.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.09.2019

– Vi fikk inn fire gode søknader, men søknaden fra Stor-Elvdal kommune trakk det lengste strået. Den viser en ambisjon om å skape et spennende besøkssenter som kan bli en attraksjon i regionen. I tillegg viser søknaden hvordan det nye senteret kan spille en viktig rolle i å formidle objektiv kunnskap om norske rovdyr, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tre årsverk

De tre eksisterende besøkssentrene som informerer om rovdyr er plassert i Namsskogan i Trøndelag, Flå i Buskerud og Bardu i Troms.

Det fjerde senteret blir plassert i nye lokaler i sentrum av Koppang i Stor-Elvdal kommune. Det blir samlokalisert med Norsk Kultursenter, og lokalene vil også huse bibliotek, kommuneresepsjon, hotellrom og klasserom.

Kommunen planlegger at senteret skal ha tre årsverk knyttet til seg; en daglig leder, en kommunikasjonsmedarbeider og en naturveileder.

Spennende planer

– Vi ønsker at besøkssentrene som har rovvilt som tema skal være et tilbud både for lokalbefolkningen og tilreisende, og de skal bidra til bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunnet. Senteret i Koppang har både spennende planer for utstillinger og aktiviteter som kan trekke besøkende, og planer om et bredt samarbeid med lokale og regionale aktører, sier Ellen Hambro.

Med autorisasjonen følger et tilskudd på 2,5 millioner kroner som en startbevilgning til senteret, og vel 1 million kroner i årlig driftstilskudd.

Autorisasjonen varer i fem år og kan fornyes.

De tre søkerne som ikke nådde opp i denne runden var Engerdal kommune, Høyskolen i Innlandet (avdeling Evenstad) og Anno Norsk Skogmuseum.