Jegerprøvekurs får endringer som følge av korona

Koronasituasjonen gir endringer for jegerprøvekurs som allerede er igangsatt.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.04.2020

– Kursene innebærer normalt klasseromsopplæring med opptil 30 deltakere og praktiske samlinger blant annet med skyting på skytebane. Dette kan ikke gjennomføres som tidligere på grunn av koronapandemien, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Begrenset kapasitet på skytebaner

Det er fem studieforbund som gjennomfører obligatoriske jegerprøvekurs i Norge.

– Human og sikker jakt, inkludert skyting med hagle og rifle, er en sentral del av opplæringen og det er ikke aktuelt å fravike kravet til undervisning på de fire første samlingene i kurset, sier Vangen.

Kursene består av i alt ni samlinger. En av dem gjennomføres på skytebanen.

– Kapasiteten på skytebaner landet rundt er svært begrenset på grunn av koronasituasjonen. Det er også usikkert hvilket eksamenstilbud kommunene kan tilby denne våren og sommeren, forklarer Vangen.

Kurs startet opp før 12. mars fullføres

– Vi ser det ikke som aktuelt å fravike kravene til undervisningen for nye kurs som starter opp i vår, fordi det er viktig å ivareta kvaliteten på jegeropplæringen også under en tid med restriksjoner i samfunnet som en følge av koronaviruset, sier Vangen.

Direktoratet mener at kurs som allerede er i gang og hadde første samling før 12. mars, kan fullføres med restriksjoner og særskilt tilrettelegging. Blant annet åpnes det for at flere samlinger kan foregå som e-læring.

Denne dispensasjonen gjelder kun for kurs som er igangsatt før 12. mars 2020. Med igangsatt menes at minimum samling 1 må være gjennomført før denne dato.

Samling 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte og undervisningen må gjennomføres i henhold til bestemmelsene i forskrift, instruks og studieplan. Kursarrangørene må ivareta smittevern i henhold til føringer fra helsemyndighetene. Undervisningen må om nødvendig deles inn i mindre grupper.

Samlingene 5 - 9 kan gjennomføres som e-læring hvis smittevernhensyn gjør det umulig med fysisk oppmøte i kurslokale med instruktør tilstede. Kandidatene skal levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for å få godkjent samlingene.

Ved e-læring må kandidatene sikres veiledning og mulighet til å stille spørsmål til instruktøren.

På kursrapporterten til studieforbundet skal det fremdeles føres oppmøte av timer med og uten lærer.

Eksamen må gjennomføres av kommunen i henhold til gjeldende smitteverntiltak.

Om studieforbundene velger å starte nye kurs nå, må de som arrangører sikre at kursene gjennomføres i tråd med regelverket, og i henhold til gjeldende smitteverntiltak og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Eksamen er kommunenes ansvar

Kommunene har ansvar for å gjennomføre eksamen etter endt opplæring.

Hver enkelt kommune vurderer selv hvilket eksamenstilbud som kan tilbys denne våren og sommeren.

Kommunene er også ansvarlige for å tilrettelegge for at eventuelle eksamener gjennomføres i tråd med gjeldende smitteverntiltak.