Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.04.2020

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Følger opp handlingsplan

Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen.

Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å følge opp handlingsplanen, og bestemmelsene som nå er fastsatt er del av denne oppfølgingen.

Minst mulig villsvin

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område.

Det er også besluttet at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere bestanden og utbredelsen av villsvin, innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven.

Reduksjon av villsvinbestanden er et sentralt forebyggende tiltak for å redusere fare for etablering og spredning av smitte av afrikansk svinepest mellom villsvin og tamsvinbesetninger.