Avfallsregelverk blir midlertidig lempet på

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gir vi avfallsanlegg midlertidig tillatelse til å motta og mellomlagre mer avfall.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.04.2020

Sykdom, karantene, smitteverntiltak og mulige konkurser som følge av utbruddet av koronaviruset kan føre til svikt og redusert kapasitet i transportleddet og på avfallsanlegg som skal motta og håndtere avfallet i Norge og andre land. Dette kan føre til at avfall hoper seg opp i ulike deler av verdikjeden, fra avfallet oppstår til det er trygt behandlet. Problemet kan forsterkes av problemer med eksport, transport over store avstander og av politiske hastebeslutninger.


- For å sikre at avfall blir håndtert på en trygg måte også i den uforutsigbare hverdagen mange aktører i avfallsbransjen nå er i, vil vi forsøke å avhjelpe situasjonen ved å lempe på deler av regelverket slik at bransjen får større fleksibilitet når de skal løse utfordringene de møter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vi innfører to midlertidige forskrifter som utvider aktørenes mulighet til å
motta og mellomlagre ordinært avfall og farlig avfall. Dette gjelder virksomheter som allerede har tillatelser til mottak og mellomlagring fra Fylkesmannen. Unntakene gjelder for en begrenset periode og skal kun tas i bruk dersom det er nødvendig som følge av koronapandemien.

Mottaksanlegg som benytter seg av unntaksbestemmelsene skal sørge for at det gjøres tilstrekkelig risikovurderinger i forkant, for å sikre at alle krav til forsvarlig håndtering av avfallet.