Truede arter ble ulovlig importert

Tolletaten stanset to ulovlige forsendelser av utrydningstruede arter i en internasjonal aksjon.

Publisert 17.12.2020

Miljødirektoratet som deltok i aksjonen, beslagla begge forsendelsene.

Stanset to forsendelser

En sending med 26 belter av krokodilleskinn ble stanset på Oslo lufthavn Gardermoen på grunn av manglende innførselstillatelse.

En sending av kosttilskudd med innhold av kaktus ble stanset av Tolletaten på Postens Østlandsterminal uten utførsels- og innførselstillatelse.

Begge tilfellene var forsøk på eksport og import som er i strid med i Washingtonkonvensjonen, som beskytter arter mot å bli utryddet gjennom internasjonal handel (Cites). 

De to beslagene som ble gjort under aksjonsuken var begge på liste B, en liste over arter som kan bli truet dersom handelen ikke reguleres.

Handel med truede arter øker

– Ulovlig handel med truede arter øker internasjonalt. Det er derfor viktig at vi samarbeider med Tolletaten både i Norge og internasjonalt for å bekjempe slik miljøkriminalitet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

I forskriften til Washingtonkonvensjonen kreves det at importøren ved grensepasseringen legger frem både tillatelse til utførsel som er utstedt av Cites-myndigheten i eksportlandet og Cites-innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet er overordnet myndighet for Cites-regelverket, mens Tolletaten er  kontrollmyndighet av sendinger til og fra Norge.

Mangler kunnskap om regelverket

– Vi stanser jevnlig forsendelser til privatpersoner og firmaer. Vi ser at manglende kunnskap om regelverket ofte går igjen. Spesielt gjelder dette hvilke krav som stilles ved innførsel. Det er importøren og eksportøren sitt ansvar å kontrollere at forsendelsen er tillatt. Vi ser også at importører bevisst forsøker å innføre varer de vet de ikke har nødvendig tillatelse til å innføre, sier seniorrådgiver Britt Hilde Øiseth i Tolletaten.

De fleste overtredelser av regelverket gjelder innførsel og utførsel uten nødvendige tillatelser. Ulovlige produkter som ofte blir avdekket er slange-, alligator- og krokodilleskinn, produkter av truede treslag, elfenben, reptiler, og helsekostprodukter.

Ulovlig innførsel og utførsel av arter som står på Cites-liste A blir anmeldt, mens det gjøres en konkret vurdering av reaksjonsform for arter på liste B.

- Tolletaten har et veldig godt samarbeid med Miljødirektoratet, og etatene skal i fellesskap  fortsette å kontrollere og avdekke internasjonal handel med truede arter, sier Britt Hilde Øiseth.

Mer informasjon om reglene i Cites