Fant feil i nettannonser for kjemikalier og biocider

Mange nettannonser mangler informasjon om farene ved kjemikalier og biocider. Det viser Miljødirektoratets kontroller.

Publisert 15.12.2020

Miljødirektoratet kontrollerer hvert år markedsføringen av kjemikalier og biocider på nettet. Det ble funnet mangler i markedsføringen hos 14 forskjellige nettbutikker innen ulike bransjer, blant annet sport og fritid, bygg og hobby, multiforhandler og skadedyrbekjempelse.

Manglene var blant annet ingen informasjon om farene ved salg av kjemikalier,og  det ble gitt misvisende informasjon som "ikke giftig for mennesker eller dyr" ved salg av biocidprodukter.

-Det er viktig at forbrukere som kjøper på nettet får den samme informasjon som de vil få når de kjøper i butikk, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

 

Annonsene som ble kontrollert, omfattet produkter som sopp- og algemidler, malingsfjerner, superkonsentrat mot maur, vaskemidler, luktestoff mot katter, avløpsåpner, myggjager og kleggspray.

Forbrukere som kjøper kjemikalier på nettet skal ha informasjon om fareegenskaper til kjemikaliene de kjøper, enten i fysisk butikk eller i nettbutikker.

Dette er nedfelt i kjemikalieregelverket (CLP) som stiller krav til nettbutikker som markedsfører kjemikalier til forbrukere. Biocidregelverket (BPR) stiller krav til markedsføringen til biocidprodukter. 

Se eksempler på slike faremerker nederst i saken

Kjemikalier kan skade

Bruk av kjemikalier kan gi en rekke skader. Det kan for eksempel være at de forårsaker allergier, gir alvorlige etseskader, og i verste fall kan være farlig ved svelging eller innånding eller giftig for liv i vann.

Derfor skal forbrukere ha tilgang til denne informasjon før de kjøper på nettet. Informasjonen skal også være på norsk. 

Biocider kan også skade

Biocidprodukter er produkter som er beregnet på å ødelegge, avskrekke eller bekjempe organismer. Dette kan for eksempel være rottemidler, insektsspray eller desinfeksjonsmidler.

Siden biocidprodukter har til hensikt å ødelegge eller bekjempe levende organismer, er det ikke lov å markedsføre biocidprodukter med betegnelser som «giftfritt», «uskadelig», «naturlig», «miljøvennlig», «dyrevennlig» eller lignende.

Biocider må brukes forsvarlig

Enhver reklame for biocidprodukter skal også inneholde setningene: «Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.» Dette er enkle regler å forholde seg til.

– Det burde være enkelt for nettbutikker å gjenbruke informasjon fra kjemikalienes faremerking som står på emballasjen og publisere denne på nettet.Det bør også være lett å unngå villedende markedsføring av biocider. Vi forventer at nettbutikkene blir bedre til å etterleve regelverket i framtiden, sier Mathieu Veulemans.

Miljødirektoratet har tatt et initiativ til et samarbeid med Virke E-handel for å sikre at norske nettbutikker er klar over sine forpliktelser og opptrer i tråd med regelverket.