Nettbutikker selger ulovlige produkter - viser kontroll

En firedel av produktene vi kontrollerte i nettbutikker er forbudt å omsette. Syv av produktene er trukket fra markedet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.12.2020

Det viser en kontroll Miljødirektoratet har gjort av 99 sports – og fritidsprodukter som selges i nettbutikker som retter sin markedsføring mot Norge. Dette gjelder både nettbutikker fra Norge og EU/EØS.

Det ble kontrollert om produktene var merket riktig og om produktene inneholdt helse- og miljøskadelige stoffer over tillatt grenseverdi.

- Syv av produktene vi fikk analysert inneholdt stoffer over tillatt grenseverdi. Disse produktene er nå trukket fra markedet etter pålegg fra oss, opplyser seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har også gitt nettbutikkene pålegg om å informere kunder som har kjøpt disse forbudte produktene fordi de utgjør en risiko for helse- og miljø. Kunder skal få anledning til å levere produktene tilbake.

Skader både miljø- og helse

Produktene som nå er trukket fra markedet inneholdt miljøskadelige stoffer som ikke brytes ned i levende organismer, dvs. de kan bli og i noen tilfeller hopes opp i kroppen. Vi fant også helseskadelige stoffer som i verste fall er kreftfremkallende, hormonforstyrrende eller som kan gi fosterskader og skade forplantningsevnen.

Fra sexleketøy til klokker

Årets kontroll omfattet 42 elektriske og elektroniske produkter (EE), blant annet sexleketøy, hodetelefoner, badeleker, leker med lys og klokker.

Resten var ulike fritidsprodukter i myk og/eller skummet plast (PVC, PU, EVA), plastbelegg, gummi og metall, og også sexleketøy, svømmeutstyr, dykkerutstyr og treningsutstyr.

Ikke merket forsvarlig

Alle leker og elektriske og elektroniske produkter skal ha lovpålagt merking, som blant annet CE- merket. 21 av produktene vi kontrollerte hadde mangelfull eller feil merking.

CE-merking er en erklæring fra produsent til forbruker om at produktet er i samsvar med regelverket og blant annet ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

- Vi ser alvorlig på at det er mange EE-produkter i omløp som mangler CE-merking. Nettbutikkene skal ikke selge disse produktene og forbrukere bør ikke kjøpe dem, sier Mathieu Veulemans.

Miljødirektoratet har påpekt overfor nettbutikkene at produktene med mangelfull eller feil merking ikke er lov å omsette før de er riktig merket.

Økt kontroll med netthandel

Nordmenn handler stadig mer på nett. I takt med utviklingen har Miljødirektoratet intensivert kontrollen av netthandel. Hensikten er å forhindre import av ulovlige produkter og å bidra til at importører og forhandlere har et system for å sikre at de overholder regelverket, og at det gjennomføres i praksis.

Vi gjennomfører årlig kontroll med multiimportører i EU/EØS-området. Dette er aktører og produkter som øker både i volum og i omsetning. Hvert år finner vi mangler ved produktene som selges. I koronatiden har nettsalget økt ytterligere.

- Kontrollene våre avdekker at nettbutikkene har en jobb å gjøre for å sikre at de driver i tråd med regelverket. De må i langt større grad etterspørre og sjekke dokumentasjon fra leverandørene sine, sier Mathieu Veulemans.

Produkter inneholdt miljøgift som nå er forbudt

I sommer ble forbudet mot ftalater og plastmykneren DEHP utvidet til å gjelde alle produkter. Tidligere har dette vært forbudt i leker og EE-produkter. Vi fant innhold av plastmykneren DEHP i tre produkter vi kontrollerte i år. Disse ble handlet inn i april før forbudet trådte i kraft.

Slike produkter nå er forbudt å selge og skal ikke settes på markedet.

Myndighetene i Europa samarbeider om å fjerne farlige produkter

I Europa samarbeider myndighetene på tvers av land om å finne og fjerne farlige produkter fra EØS-markedet.

Når en tilsynsmyndighet har oppdaget farlige produkter på markedet som må trekkes på grunn av brudd på europeiske regler, meldes dette inn i et varslingssystem som går ut til alle andre myndighetene i EØS-området.