Miljøgifter: Nytt forbud

Fra 1. februar 2020 er siloksanene D4 og D5 forbudt å bruke i kroppspleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.02.2020

Forbudet gjelder siloksanene D4 og D5 i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent. Siloksaner finnes i mange såper, balsam og sjampo.

- Miljødirektoratet har i flere år bidratt i arbeidet med å få til et europeisk forbud. Sammen med flere forskningsmiljøer har vi skaffet solid kunnskap som dokumenterer at siloksaner er utbredt i miljøet og kan hope seg opp i næringskjeden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stoffene brytes langsomt ned og kan hope seg opp i levende organismer og i næringskjeden. Siloksan D4 er mistenkt for å kunne skade forplantningsevnen. 

Finnes blant annet i fisk og luft

Flere års overvåking av miljøgifter har avdekket at miljøgifter fra kosmetikk og  kroppspleieprodukter sprer seg i norsk natur og har uheldige langtidseffekter i miljøet. Miljødirektoratet har i flere år påvist siloksaner i mange ulike arter fra Oslofjorden til Arktis. Det er funnet høye nivåer av siloksaner i fisk i flere innsjøer i Norge. På Svalbard er det også målt høye siloksan-nivåer i luft.

- Overvåkningsdata fra Norge har vært viktige bidrag til at EU nå har vedtatt forbud av enkelte av siloksantypene, sier Hambro.

Kosmetiske produkter som såpe, hudpleieprodukter, deodoranter og sminke er en stor kilde til utslipp av siloksaner i Norge. Siloksanene i hudpleieprodukter havner i avløpsvannet. I renseanlegget vil noe av siloksanene bindes til slam, og kan deretter spres til jord.

Forbudet kan bli utvidet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å foreslå en utvidelse av forbudet mot siloksanene D4 og D5 til også å gjelde kroppspleieprodukter som er ment å bli værende på huden og som ikke kan vaskes av.

I tillegg skal det utvidede forbudet omfatte siloksanen D6 og andre produkter til privat og profesjonell bruk, som for eksempel rengjøringsmidler til husbruk og voks og polishprodukter til biler.

Mattilsynet regulerer omsetning av kosmetikk- og kroppspleieprodukter som kan være helseskadelige, men når disse produktene er skadelige for miljøet, omfattes de også av det europeiske kjemikalieregelverket Reach som Miljødirektoratet har ansvar for å følge opp.