Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

Planlegger du å rydde avfall langs strender eller på sjøbunnen i 2020? Nå kan du søke om støtte til prosjektet gjennom vår tilskuddsordning.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.01.2020

–Forsøpling av elver, hav og strender er en alvorlig trussel mot livet i havet. De siste årene har vi sett en imponerende vilje fra enkeltpersoner, organisasjoner og kommunale selskaper og samarbeidsorganer til å rydde opp langs strender og elvebredder. Denne innsatsen vil vi støtte opp under gjennom denne tilskuddsordningen. Vi arbeider også for bedre tilrettelegging og koordinering av det nasjonale opprydningsarbeidet, og vi ser på hvordan myndighetenes innsats kan styrkes, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

70 millioner kroner til opprydding

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke er 7. februar 2020.

­­– Marin forsøpling er noe som virkelig har blitt satt på agendaen de siste årene. I fjor var vi med å støtte 69 prosjekter landet rundt som tilsammen har gjort en betydelig forskjell for miljøet. Jeg håper at vi også i år får inn mange gode søknader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

En stor miljøutfordring

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke.

Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til tiltak mot marin forsøpling i Norge, inkludert Svalbard. Rydding i strandsona og av marint avfall på sjøbunnen har høy prioritet, men det kan også søkes om tiltak knyttet til elvebredder og vassdrag. 

Hvem kan søke?

  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd

Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert.

Slik søker du

Minstesummen det kan søkes om er 300 000 kroner. Prosjektet skal som hovedregel utføres i løpet av 2020.

Søknad om tilskudd sendes gjennom Miljødirektoratet elektroniske søknadssenter innen søknadsfristen 7. februar 2020 kl. 23:59.