Klimasats i kommuner over hele landet

154 kommuner får til sammen 250 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser. Se alle Klimasats-prosjekter som Miljødirektoratet støtter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.07.2020

- Vi er helt avhengig av det lokale klimaarbeidet for å redusere de norske utslippene. Det er flott å se hvordan Klimasats mobiliserer små og store kommuner over hele landet. Ordningen bidrar til den grønne omstillingen lokalt og blant dem kommunene samarbeider med om utvikling og tjenester, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Som en del av den grønne omstillingspakken har regjeringen styrket Klimasats med 50 millioner kroner. Slik kan enda flere kommuner gjennomføre prosjekter som gir klimagassreduksjoner, bidrar til utvikling av klimavennlig teknologi og arbeidsplasser,

Mer ambisiøse kommuner

Klimasats-ordningen som ble etablert i 2016, har satt fart på kommunenes klimaarbeid.

– Vi får stadig flere og bedre søknader for å kutte utslipp av klimagasser, og kommunene er mer ambisiøse. Vi er fornøyde med at det lokale klimaarbeidet foregår over hele landet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I denne tildelingsrunden får kommunene omlag 250 millioner kroner i støtte fra Klimasats. Et fåtall søknader krever noen ytterligere vurderinger før de kan bli ferdigbehandlet tidlig til høsten. Dette er prosjekter med relativt høye søknadsbeløp.

Senere i 2020 skal vi dele ut rundt 90 millioner kroner øremerket utslippsfrie hurtigbåter. Det er delt ut omlag 6 millioner kroner til hurtigbåter i denne tildelingsrunden.

– En kommune starter ofte med å søke om støtte til ladepunkter for elbiler. Året etter får vi gjerne flere søknader om andre tiltak fra samme kommune. I år har vi fått flere søknader fra kommuner som tar på seg rollen som samfunnsutvikler, og samarbeider med andre kommuner og næringsliv for å finne løsninger på komplekse utfordringer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Utslippsfrie byggeplasser

Etter fem år med Klimasats-ordningen ser vi at de mer teknologisk avanserte løsningene sprer seg utover i landet.

  • I 2017 fikk Horten kommune Klimasats-støtte til å bygge ny videregående skole. Her ble det brukt mange elektriske og utslippsfrie maskiner, og bygget sto klart i 2019.
  • Gjøvik kommune fikk også Klimasats-støtte i 2017 for å ta i bruk en elektrisk tårnkran og verdens første helelektriske 35-tonns gravemaskin.
  • I 2020 får Trondheim kommune støtte til utslippsfri anleggsplass på Marinen, et populært friområde ved Nidarosdomen og Nidelva.
  • Bodø kommune får i år støtte til å arrangere en leverandørutviklingskonferanse om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Vil ta vare på karbonrike arealer

I år oppfordret vi kommunene til å søke på prosjekter som tar vare på karbonrike arealer, som skog og myr.

Vi fikk flere søknader, blant annet fra Kinn kommune, som vil kartlegge arealtypene i kommunen for å vurdere bevaring og hindre nedbygging som kan gi utslipp av klimagasser. Kunnskapen vil bli brukt til å lage ny arealdel i kommuneplanen. Det kan bli et godt eksempel for kommuner over hele landet.

Still klimakrav i innkjøp

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for over 500 milliarder kroner årlig. Ambisiøse klimakrav i anskaffelser både kutter utslipp og bidrar til utvikling av klimavennlige produkter og tjenester.

I år fikk vi 22 søknader på til sammen 39,5 millioner kroner fra kommuner som ønsker å jobbe systematisk med grønne innkjøp. Vi gir tilsammen 20 millioner i tilsagn til 10 innkjøpsprosjekter i år.

– Hvis det finnes utslippsfrie løsninger, er det viktig at kommunene stiller krav om det i anskaffelsene sine. Vi oppfordrer også kommunene til å etterspørre løsninger som kanskje ikke er å få tak i ennå, for å bidra til at løsningene kommer. På den måten kan kommunene drive fram ny og mer klimavennlig teknologi, sier Ellen Hambro.

Siste år i femårsperiode

Klimasats har vært finansiert via årlige bevilgninger i statsbudsjettet. Da den ble opprettet i 2016, het det i stortingsvedtaket at ordningen i utgangspunktet skulle vare i minst fem år. 2020 er siste år i denne femårsperioden.

En eventuell videreføring av Klimasats-ordningen besluttes av regjeringen og Stortinget.