Mange farlige kjemikalier er merket feil

Miljødirektoratet har i en tilsynsaksjon av produkter og kjemikalier i butikk funnet feil eller manglende faremerking på 17 prosent av kjemikaliene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.05.2020

Under den landsdekkende aksjonen i mars ble det kontrollert om kjemikaliene var riktig merket og emballert, og at de ikke var ulovlig å omsette til forbrukere. Biocidproduktene ble også kontrollert.

Kontrollerte kjemikalier og biocider

Biocider er kjemikalier som brukes for å bekjempe uønskede organismer. For biocidproduktene ble det kontrollert om aktivt stoff i biocidproduktene er tillatt, om produktene er godkjent av Miljødirektoratet og om etikettene har norsk språk og ingen misvisende informasjon.

Kjemikaliene og biocidproduktene som ble kontrollert, var fra ulike bransjer som hjem/hobby, dagligvare, dyrebutikker, byggevare, jernvare, sport/fritid, båt og bil.

  • Eksempler på kjemikalier som ble kontrollert inkluderte maling, lim, vaskemidler, skirensemidler, og tekstilsprayer.
  • For biocidprodukter ble musemidler, maur- og skjeggkremidler, mygg- og flåttmidler sjekket.

Produkter skal merkes riktig

Mangelfull eller feil merking gjør at forbruker og næringsliv som kjøper disse produktene ikke vet at det er giftige/farlige stoffer de har med å gjøre.

– De siste årene har vi sett en forbedring med merking av kjemikalier, men dette er ikke godt nok. Det er fortsatt mer enn en av seks produkter som har feil ved merkingen.  Virksomhetene må jobbe ytterligere for å sikre korrekt merking av alle kjemikalier de selger, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

At 17 prosent av kjemikaliene som ble sjekket hadde feil eller mangler ved faremerking, er en forbedring sammenlignet med tilsvarende kontroller i 2015 og 2018, der det ble funnet feil ved merking ved henholdsvis 27 prosent og 20 prosent.

Resultatene for 2019 og 2020 er derimot like. Se figur 1.

Figur 1: Andel av kjemikalier med feil/mangler ved faremerkingen

Årets kontrollaksjon

Til sammen sjekket Miljødirektoratet 1011 kjemikalier og 141 biocidprodukter i 54 butikker.

Totalt ble det funnet 206 kjemikalier med feil eller mangler ved merking eller emballasje, og som var ulovlige å omsette til private. En firedel av kjemikaliene med feil eller manglende faremerking gjaldt manglende merking på norsk.

Feil eller mangler ved barnesikker lukning, følbar advarselsmerking, og giftige eller meget giftige kjemikalier som ikke er tillatt å selge til forbrukere var de alvorligste manglene funnet i denne kontrollaksjonen.

I årets aksjon har Miljødirektoratet dessverre funnet prosentvis flere kjemikalier med manglende barnesikker lukking og følbar advarselsmerking, sammenlignet med i fjor.

– Risikoen for eksponering kan kjemikalier kan være stor og ha alvorlige konsekvenser, særlig for barn. Det er viktig at kjemikaliene er emballert riktig slik at sårbare grupper er tilstrekkelig beskyttet, sier Mathieu Veulemans.

I årets aksjon ble det funnet 11 kjemikalier med feil eller mangler ved barnesikker lukning og 20 kjemikalier med feil eller mangler ved følbar advarselsmerking sammenlignet med i fjor, som hadde feil eller mangler ved henholdsvis 8 og 12 kjemikalier. Se figur 2.

Figur 2: Antall kjemikalier med mangler/ avvik ved barnesikker lukning og følbar advarselsmerking

Det ble funnet totalt 44 biocidprodukter med feil eller mangler ved etiketten, det aktive stoffet, og godkjenning av biocidproduktet.

Det ble funnet 16 forbudte biocidprodukter, herunder enten biocider med innhold av aktivt stoff som ikke er tillatt/under vurdering, eller at biocidproduktet ikke er tillatt/søkt om godkjenning.

Miljødirektoratet følger opp alle alvorlige avvik med ansvarlig importør og distributør i Norge.