Deler ut tilskudd til opprydding av marin forsøpling

Miljødirektoratet støtter i år 50 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 31.03.2020

Siden 2015 har Miljødirektoratet gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten. Støtten går også til prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet. Hensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling.

–Det er gledelig å se at tilskuddsordningen til opprydding av marin forsøpling er populær – år etter år. Ordningen er en viktig del av regjeringens innsats mot marin forsøpling. Å rydde strender kan være en god uteaktivitet for mange. Men i dagens koronasituasjon er det viktig å ta nødvendige hensyn – både til smittevern og til kapasiteten hos avfallsmottakene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Må tilpasses koronasituasjonen

Alle søknadene ble mottatt før koronautbruddet, så hvorvidt prosjektene kan tilpasses dagens situasjon er ikke tatt med i vurderingen av hvem som får tilskudd. Særskilte utfordringer i år kan for eksempel være gjennomføring av større, samordnende prosjekter, aktivisering av skoleklasser og levering av innsamlet avfall til avfallsmottak. Det er spesielt viktig at mottakerne forsikrer seg om at avfallsmottakene har kapasitet til å ta imot avfallet før prosjektet starter.

–Selv om vi er i en annerledes situasjon ønsker vi å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre. Vi anerkjenner at noen av prosjektene vi støtter enten må utsette ryddeaksjonen, eller kanskje endre fremgangsmåte. Vi ønsker likevel at opprydding langs strendene fortsetter der det er forsvarlig og innenfor smitteverntiltakene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig å hindre ny plastforsøpling

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet.

Mottakerne av årets tilskudd skal koordinere ryddeaksjoner og registrere funnene sine. Dette vil bidra til økt kunnskap om hvor avfallet kommer fra og hvordan man kan forhindre at avfallet havner i havet.

Miljødirektoratet jobber i tillegg med en rekke andre tiltak for å hindre ny plastforsøpling, som tilskuddsordningen for innlevering og behandling av kasserte fritidsbåter, økt pant på drikkevareemballasje, oppfølging av avfallsplaner i havner, forslag om forbud mot enkelte engangsartikler i plast med mer.