Desinfeksjonsmidler: Legger til rette for tilgang

Miljødirektoratet bidrar til at det raskt kommer trygge og effektive desinfeksjonsmidler på markedet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.03.2020

Den pågående koronasituasjonen har ført til økt etterspørsel etter midler til hånd- og overflatedesinfeksjon.

– Vi ser at det er mange produsenter og importører som ønsker å bidra til å fylle den økte etterspørselen av desinfeksjonsmidler. Dette er veldig bra, men det er også vår jobb å passe på at nye produkter som blir introdusert til markedet er forsvarlige og etterlever gitte krav, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Felles europeisk regulering av desinfeksjonsmidler

Generelle desinfeksjonsmidler til hånd- og overflatedesinfeksjon er biocidprodukter, som reguleres av et felles europeisk biocidregelverk. I Norge skal i utgangspunktet disse produktene godkjennes av Miljødirektoratet.

For å gjøre det lettere for nye produkter å komme raskt til markedet, har Miljødirektoratet åpnet for muligheten til å søke om unntak fra de vanlige kravene til biocidprodukter.

Produktene skal være både effektive og trygge

Søknaden om unntak vil fortsatt kreve dokumentasjon på at produktene er både effektive og trygge.

– Vi ønsker å bidra til at det blir nok desinfeksjonsmiddel til alle. Forhåpentligvis vil dette gjøre det lettere for ulike produsenter og importører å komme midlertidig inn på markedet i en prekær situasjon, sier miljødirektør Ellen Hambro.