Miljøforvaltning fra hjemmekontor

Miljødirektoratets ansatte jobber hjemmefra så lenge helsemyndighetene oppfordrer oss til det. Vårt naturoppsyn og tilsyn reduseres.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.03.2020

På grunn av koronasituasjonen ba Miljødirektoratet torsdag i forrige uke alle våre ansatte om å ta hjemmekontor.

– Koronasituasjonen er krevende for befolkningen i Norge og andre land. Vi prøver å gjennomføre oppgavene våre som ellers, men er noe preget av situasjonen. Vi har gode rutiner for hjemmekontor, med sikre teknologiske løsninger som gjør at våre systemer fungerer., sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vi avklarer om det er særskilte behov på området vi forvalter for endringer i regelverk, tillatelser, særskilte tilpasninger eller annet.

Eksterne arrangementer avlyst, webinarer fortsetter

Miljødirektoratet har avlyst samlinger og seminarer med eksterne deltakere. Men vi har mange webinarer som går som planlagt. 

Naturoppsyn og tilsyn reduseres

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører naturoppsynsoppgaver så langt det går innenfor sikre rammer for å unngå smittespredning og med de restriksjoner som settes for kryssing av administrative grenser, helikoptertrafikk med mer.

Miljødirektoratets tilsyn med ulike virksomheter på land og offshore, produkter og andre områder reduseres for å unngå smittespredning. Vi tar i bruk andre tilsynsmetoder med skriftlige spørsmål og stikkprøvekontroller.

Kystverket har statlig ansvar ved akutt forurensning

Kystverket har ansvar for den statlige beredskapen mot akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. Miljødirektoratet har ikke operativt ansvar under aksjoner mot akutt forurensning, men vi opprettholder beredskapen som rådgiver for Kystverket og andre.

Samfunnskritisk personell innen avfall og avløp

Vi har vurdert hvilke deler av verdikjedene for avfall og avløp som kan ha en samfunnskritisk funksjon og der kritisk personell kan ha rett til tilbud.

Miljødirektoratets resepsjon er stengt, kontakt oss på e-post

Miljødirektoratets kontorer i Trondheim og Oslo er steng for besøkende en periode framover. Sentralbordet vårt er betjent, men vi oppfordrer de som har behov, om å kontakte oss per e-post.