Moskustelling påviste 212 dyr på Dovrefjell

Under årets telling av moskusstammen på Dovrefjell ble det funnet 212 dyr. Det er en nedgang fra i fjor, og stammen nærmer seg målet om 200 dyr.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.03.2020

– Resultatene er som vi forventet. Det sier oss at vi har god oversikt over bestanden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO).

Tellingen av moskus ble gjort av feltpersonell på bakken. Statens naturoppsyn ledet arbeidet, og fikk bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre.

Kun 12 kalver

Under tellingen i 2019 ble det identifisert 237 dyr. Av disse er 32 bekreftet døde i løpet av det siste året. Forventningen var dermed å finne i overkant av 200 voksne dyr under årets telling. Resultat ble nøyaktig 200 voksne moskuser.

Under tellingen ble det også identifisert 12 kalver, som er noe lavere enn beregninger av tilveksten i bestanden skulle tilsi.

– Det er ikke uvanlig at dødeligheten blant kalver kan være stor enkelte år. Det har vi blant annet sett ved utbrudd av munnskurv eller lungebetennelse som spesielt rammer kalver, sier Knutsen.

I juli skal det gjennomføres en telling av kalver på Dovrefjell. Med utgangspunkt i andelen voksne hunndyr kan vi forvente en kalvetilvekst på 70 dyr i 2020. En kalvetelling kan også være aktuelt til høsten.

Mål om 200 vinterdyr

I 2017 var bestanden oppe i 250 dyr, og det er de siste årene besluttet å felle en del dyr for å få bestanden ned. Høsten 2019 ble det fattet vedtak om å ta ut 25 dyr i perioden fram til utgangen av mars i år.

– To kyr ble felt fredag ettermiddag og var de siste av de 25 som skal felles. Fellingene er gjort for å redusere bestanden og dermed risikoen for at dyr vandrer ut av kjerneområdet for arten og skaper konflikt med mennesker og andre interesser, sier Kjartan Knutsen.

Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i et område som er definert som kjerneområde for moskus på Dovrefjell.