Musegiftmidler forbys til privat bruk

Miljødirektoratet har skjerpet regelverket for bruk av kjemiske musegifter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.11.2020 | Oppdatert 19.11.2020

Musegift som inneholder stoffet alfakloralose er det nå ulovlig å bruke for privatpersoner.

Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen.

Flere nordiske land har sett at den økte bruken av alfakloralose-produkter har ført til et økt antall forgiftningstilfeller hos kjæledyr, spesielt katter. 

- Musemidler med alfakloralose kan heretter verken selges til eller brukes av privatpersoner. Et tilsvarende vedtak er også gjort av den Svenske Kemikalieinspektionen, sier seksjonsleder Trine-Lise Torgersen i Miljødirektoratet.

Samarbeider med veterinærer

Katter kan enten forgiftes ved direkte inntak av musegiften fordi giften har blitt brukt feil, eller ved å spise forgiftede mus. Forgiftningen gir raskt ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur.

Miljødirektoratet fikk de første bekymringsmeldingene fra veterinærer våren 2019. Etter det har vi hentet inn opplysninger fra veterinærer i felt. Vi har også samarbeidet med Veterinærinstituttet for å få prøver fra katter analysert.

Miljødirektoratets vedtak om å forby musegifter som inneholder alfakloralose til privat bruk, er blant annet basert på denne veterinærfaglige informasjonen.

Alfakloralose skal leveres avfallsmottak

Privatpersoner som har kjøpt musegift med alfakloralose før forbudet trådte i kraft 8. mai 2020, har ikke lov til å bruke disse produktene. Rester av musemidler med alfakloralose bør leveres til et godkjent avfallsmottak.

Skadedyrbekjempere kan bruke alfakloralose

Godkjente skadedyrbekjempere kan fremdeles bruke musegift som inneholder alfakloralose utendørs rundt bygninger. Giften skal da være plassert i åtestasjoner, slik at middelet er utilgjengelig for mennesker og dyr.

– Det vil fortsatt finnes godkjent musegift på markedet. Men vi råder privatpersoner til å unngå gift så langt det er mulig, og heller bruke musefeller. Har du et større museproblem, anbefaler vi å ta kontakt med profesjonelle skadedyrfirmaer, slik at en faglig vurdering ligger til grunn for valg av bekjempelsesmetode, sier Trine-Lise Torgersen. 

Samarbeider med Veterinærinstituttet

Musegift som inneholder stoffet alfakloralose er det nå ulovlig å bruke for privatpersoner.

I januar 2020 innledet Miljødirektoratet et samarbeidsprosjekt med Veterinærinstituttet.

Veterinærer ble oppfordret til å sende inn prøver fra kjæledyr til kostnadsfri analyse ved mistanke om forgiftning med alfakloralose.

I de aller fleste av disse prøvene viste det seg at mistanken om alfakloralose-forgiftning var korrekt, og i en rapport fra Veterinærinstituttet kommer det frem at alfakloralose fører til utbredt forgiftning blant katter.

Miljødirektoratet leder også et prosjekt hvor forgiftningstilfeller i de nordiske landene skal kartlegges. Prosjektet er finansiert av Nordisk råd.