Jegerne på Hardangervidda får større valgfrihet

På grunn av funn av skrantesjuke åpnes det for at jegere i Hardangervidda villreinområde kan felle et valgfritt dyr på kontrollkort for voksen bukk.

Publisert 18.09.2020

Jegerne kan også inngå muntlig avtale om fellesjakt med et annet vald.

– Det er ønskelig at jegere feller flest mulig villrein på Hardangervidda i løpet av den siste perioden av jakta. Lavere bestand gjør at sjansen for at skrantesjuken spres reduseres, og at vi samtidig får økt kunnskap om forekomsten av sykdommen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Etter dialog med Mattilsynet og innspill fra lokal villreinforvaltning har Miljødirektoratet endret enkelte bestemmelser for villreinjakta på Hardangervidda.

Kontrollkort

Villreinjegere skal alltid ha et kontrollkort som viser hvilket dyr som kan felles. På Hardangervidda er halvparten av kontrollkortene utstedt på voksen bukk. På denne tiden av året er bukkene på vei inn i brunstperioden, og vi kan ikke forvente at jegere feller særlig flere voksne bukker.

Jegere som jakter i Hardangervidda villreinområde, kan nå felle et valgfritt dyr på kontrollkort for voksen bukk. Miljødirektoratet har åpnet for denne muligheten etter dialog med villreinnemnd og villreinutvalg, for at kategorien dyr som står på kontrollkortet ikke skal begrense antallet villrein som felles.

Fellesjaktavtaler

Jegere på Hardangervidda kan selv inngå muntlig fellesjaktavtale med annet vald. Jegeren må ha tillatelse fra jaktrettshaver i sitt eget vald til å inngå en slik avtale.

En fellingstillatelse gjelder innenfor ett vald, med mindre det er inngått en fellesjaktavtale med et annet vald. Hardangervidda villreinområde har over 130 vald, og jegerne har derfor mange administrative grenser å forholde seg til. For å forenkle inngåelse av fellesjaktavtaler endres reglene midlertidig, og det er nå tilstrekkelig at fellesjaktavtaler er muntlige. Målet er effektiv felling og god flyt av fellingstillatelser mellom vald.

Rapporter felte dyr

Alle felte villrein skal rapporteres i Hjorteviltregisteret eller i Sett og skutt. Registrer felte villrein på det valdet som står på kontrollkort. Registrer merkelappnummer og koordinatene på fellingsstedet, og send alltid prøve av hjerne og lymfeknute til Veterinærinstituttet.

Si fra om du ser syke eller skadde dyr

Jegere som ser syke eller skadde dyr skal så snart som mulig melde fra til oppsynet. Dette gjelder også funn av døde dyr. Noter koordinater, og ta gjerne bilde.

Er dyret tydelig sykt eller skadd, må du vurdere om dyret skal avlives for å hindre unødvendig lidelse. Feller du et slikt dyr, ta alltid hjerne- og lymfeprøve slik at dyret kan undersøkes for skrantesjuke. Frakt ikke ut andre deler av dyret uten tillatelse.