Engangsprodukter i plast: Anbefaler forbud

Miljødirektoratet anbefaler å forby flere engangsprodukter i plast fra og med juli neste år. Høringen som er gjennomført viser bred støtte til dette.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 11.09.2020

Engangsproduktene som vil omfattes av et slikt forbud, er bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner, i tillegg til take-away matbeholdere og drikkebegre som er laget av isopor (ekspandert polystyren).

Vil bidra til mindre forsøpling

-Hensikten med forbudet er å bidra til mindre forsøpling av plast i naturen og forhindre at plasten havner på avveie og skader dyr som får den i seg.  Vårt forslag samsvarer med krav i EUs direktiv om plastprodukter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forbudet kan redusere bruken av slike engangsprodukter i Norge med 1, 9 milliarder enheter i året, viser en utredning som konsulentselskapet Mepex har gjort på oppdrag for Miljødirektoratet. 

Det er bred oppslutning om innretningen av forbudet, og vi sender nå vår anbefaling til Klima- og miljødepartementet.

Engangsproduktene som foreslås forbudt, kan relativt enkelt erstattes med andre engangsprodukter i andre materialer, eller materialer som kan brukes om igjen.

13 høringsinnspill

Miljødirektoratet har mottatt høringsinnspill fra i alt 13 bransjeorganisasjoner, miljøorganisasjoner og aktører i næringslivet.

Før sommeren sendte vi Klima- og miljødepartementet en plan for å vurdere ytterligere reguleringer av plastprodukter, som også vil ta hensyn til EUs direktiv om plastprodukter. På oppdrag fra departementet utreder vi nå mulige virkemidler for flere plastprodukter, blant annet mulige merkekrav og nye ordninger for utvidet produsentansvar for en rekke engangsprodukter.