Nasjonale turiststier får 10 millioner kroner

16 norske turmål får i år støtte til prosjekter som skal ivareta natur og kulturkvaliteter.

Publisert 22.04.2021

– Sommeren 2020 ble en annerledes sommer for mange turmål. Selv om utenlandske turister uteble, strømmet nordmenn ut i naturen. Og mange nye turmål ha opplevd en betydelig økning i antall besøkende, noe som aktualiserer viktigheten av god besøksforvaltning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nasjonale turiststier med store kvaliteter og mange besøkende

Nasjonale turiststier er en tilskuddsordning for turstier som har store opplevelseskvaliteter.

Blant de som får penger i år finner vi turmål som Preikestolen, Trolltunga og Besseggen, men også stier som ikke har fått støtte tidligere, eksempelvis Bondhusdalen og Aurlandsdalen.

Felles for stiene er at de har svært mange besøkende der en betydelig andel i et normalår er internasjonale gjester.

Pengene går blant annet til utbedring av stier, utfordringer knyttet til toalett, søppel og informasjon, samt sårbarhetsanalyse og annet arbeid med besøksforvaltning.

I noen områder vil også støtten gå til fjellvakttjeneste og vertskap i sommersesongen.

Det er sentralt i ordningen at det ikke skal legges til rette for mer utbygging i naturområder enn det som er nødvendig for å tilrettelegge for høye besøkstall.

Koronasommer

Sommeren 2020 viste oss enda tydeligere enn før hvor viktig naturen er for rekreasjon. Naturen ble fristedet som var åpent 24/7, naturen ble møteplass. Mange oppdaget nok også Norge som ferieland på en ny måte og for nye brukere.

Stadig flere setter nå gode natur- og kulturopplevelser høyt på sine prioriteringslister både for ferie og hverdag. Selv om det var de mest populære turmålene som fikk det meste av trafikken, opplevde vi at folk stort sett viste hensyn og fulgte rådene om å vise hensyn, holde avstand og velge lavrisiko.

Samtidig meldte flere turmål om utfordringer knyttet til blant annet slitasje, søppel, telting, parkering mm. etter sommeren 2020.

– Vi er glade for at stadig flere ønsker å jobbe med besøksforvaltning i sine områder. Besøksforvalting er et viktig verktøy for å tilrettelegge slik at man kan styre og håndtere besøket på en god måte, ivareta natur- og kulturverdiene og samtidig legge til rette for bred verdiskaping i lokalsamfunnene, sier Ellen Hambro.

Mange gode søknader

Miljødirektoratet har mottatt søknader utover bevilgninga, og har derfor måtte foreta en prioritering. De ulike prosjektene er tildelt fra 90 000 kroner til 2,1 millioner kroner.

– Vi fikk inn mange gode søknader. I prioriteringen mellom dem har vi lagt stor vekt på antall besøkende og andel internasjonale gjester i et normalår. En del prosjekter har fått midler for å kunne sluttføre arbeid som er påbegynt tidligere, sier Hambro.

Prosjektene som fikk støtte:

 • Aurlandsdalen (Aurland, Vestland): 90 000
 • Besseggen (Vågå, Innlandet): 200 000
 • Bondhusdalen (Vestland): 550 000
 • Dronningruta (Øksnes, Nordland): 250 000
 • Dronningstien (Ullensvang, Vestland): 100 000
 • Engabreen, Svartisen (Meløy, Nordland): 400 000
 • Fosseråsa, Geiranger (Stranda, Møre og Romsdal): 1 500 000
 • Gaustatoppen (Tinn, Vestfold og Telemark): 850 000
 • Kjerag (Sandnes, Rogaland): 1 500 000
 • Kongevegen (Lærdal, Vestland): 100 000
 • Kvalvika - Ryten (Flakstad, Nordland): 106 000
 • Preikestolen (Strand, Rogaland): 2 100 000
 • Romsdalseggen (Rauma, Møre og Romsdal): 250 000
 • Rødøyløva (Rødøy, Nordland): 450 000
 • Segla (Senja, Troms og Finnmark): 450 000
 • Trolltunga (Ullensvang, Vestland): 1 000 000

Det er foreløpig tre stier som er autoriserte som Nasjonal turiststi; Fosseråsa i Geiranger, og Preikestolen og Kjerag som begge ligger langs Lysefjorden i Rogaland.