Fjellrevbestanden fortsetter å vokse

I år ble det registrert 54 valpekull av fjellrev i Norge, det nest største antallet siden redningsaksjonen for denne truede arten startet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.12.2021

– Det gleder oss å se at fjellrevbestanden fortsetter å vokse. Det viser at det er mulig å snu den negative utviklingen for truede arter i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Resultatene fra årets overvåking, gjennomført av NINA, viser at det nå er ca. 300 voksne fjellrever i Norge. Bestanden har økt mye siden overvåkingsprogrammet startet i 2003, og en modell som er basert på innsamlet DNA fra fjellrev tilsier en firedobling av bestanden over den siste tiårsperioden. Den felles skandinaviske bestanden er estimert til i underkant av 500 voksne fjellrever.

Fjellreven i Norge har vært kritisk truet, og den ville antakelig vært utryddet i Norge uten de tiltakene som har blitt gjort de siste 15 årene. I Norsk rødliste for 2021 er fjellreven klassifisert som sterkt truet.

– At fjellreven ved siste oppdatering av rødlista ble nedjustert fra kritisk truet til sterkt truet er en milepæl for arbeidet med bevaring av fjellrev i Norge, og viser at tiltakene vi har gjort fungerer. Det langsiktige målet om en levedyktig bestand i Norge og Skandinavia ligger imidlertid enda et stykke fram i tid, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Smågnagere avgjørende for fjellreven

Det har vært et spesielt bra år for fjellreven på Hardangervidda og Finse. Mye lemen og mus i området ga god mattilgang for fjellrevene, og bidro til at det ble født hele 14 ungekull på Hardangervidda og 8 på Finse. Mange av kullene var også store, det ble registrert mer enn 10 valper i flere kull. Dette er det beste året på flere tiår, og et resultat av utsettinger over flere år.

I store deler av landet var det imidlertid et dårlig år for smågnagere. I Børgefjell var det ingen fjellrevkull i år. Også i nord var det lite smågnagere, men på Varangerhalvøya, hvor det ble satt ut valper i 2018, 2019 og 2020, ble det likevel registrert 7 valpekull av fjellrev. Det er en toppnotering siden overvåkingen av fjellrev startet. Dette skyldes sannsynligvis støtteforingen i området hvor bestanden er i ferd med å bygge seg opp.

Vi forventer et godt år for smågnagere i store deler av landet neste år, og det blir spennende å se om 2022 kan bli et ordentlig toppår for fjellreven i flere fjellområder.

Setter ut 30 valper i Nord-Troms

Selv om resultatene på Varangerhalvøya er gode, viser den norske og svenske overvåkinga at situasjonen i nord fremdeles er kritisk for fjellreven. De andre bestandene i nord er svært små og det er store avstander mellom dem.

Derfor rettes det nå spesiell innsats mot de nordlige områdene. I månedsskiftet januar-februar skal 30 fjellrevvalper – alle årets valper fra avlsstasjonen i Oppdal – settes ut i Reisa i Nord-Troms.