Trolltunga autorisert som Nasjonal turiststi

Miljødirektoratet har i dag autorisert Trolltunga som Nasjonal turiststi.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.07.2021

– Vi er glade for at vi nå kan autorisere Trolltunga som Nasjonal turiststi, et verdenskjent ikon der naturens eget verk utgjør attraksjonskraften, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Trolltunga i Ullensvang kommune blir nå den fjerde stien som er autorisert. Fra før har Fosseråsa i Geiranger og Kjerag og Preikestolen i Lysefjorden fått denne statusen. Inntil 15 stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi.

Selve turmålet Trolltunga, ei stor granitthelle som stikker ut som ei tunge 700 m over Ringedalsvatnet, er et svært yndet og fascinerende fotomotiv. Men hele turen har store opplevelseskvaliteter i et landskap med Ringedalsvatnet langt der nede og med utsikt over mot Folgefonna. Denne turen har fått mye oppmerksomhet internasjonalt, og nå også stadig mer nasjonalt.

Populært internasjonale reisemål

Turen til Trolltunga er krevende. Fra Skjeggedal er turen 28 km tur-retur. Man kan også ta minibuss til Mågelitopp. Derfra er turen 20 km tur-retur, med nærmere 1000 meter total stigning, en tur de fleste bruker 7-10 timer på.

Trolltunga AS har gjennom lang tid jobbet systematisk og hatt fokus på kvalitet i utviklingen av Trolltunga. Det er et omfattende kriteriesett som skal oppfylles for å kunne bli autorisert som Nasjonal turiststi.

-Det er svært gledelig at Trolltunga nå er blitt en av de autoriserte stiene. Ordninga har utgangspunkt nettopp i utfordringer på Trolltunga med stor belastning på lokale redningspersonell. Dette var utfordringer som ble løst bla ved etablering av ordning med fjellvakter og andre beredskapstiltak, tiltak som er støttet gjennom Nasjonal turiststier, sier Ellen Hambro.

Gode eksempler

De nasjonale turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig norsk reiseliv. Det er stier med stor attraksjonskraft, svært mange besøkende og stor andel internasjonale gjester. Helhetlig og langsiktig planlegging og bredt samarbeid er noe av det som kjennetegner stiene som er autorisert som Nasjonal turiststi.

Besøksforvaltning er viktig

Bruk av besøksforvaltning som verktøy skal bidra til at stiene tåler det høye besøket, og at de besøkende får en god opplevelse. Samtidig skal natur- og kulturverdiene ivaretas, og det skal legges til rette for bred lokal verdiskaping og utvikling av lokalsamfunnet. Som del av dette arbeidet er det gjennomført sårbarhetsanalyser for natur- og kulturverdier, samt vurderinger knyttet til sikkerhet. På den måten kan man prioritere de rette tiltakene for at høy ferdsel ikke skal forringe kvalitetene og at sikkerheten ivaretas.

– Det er nok en "korona-sommer", og det er gledelig at stadig flere vil ut på tur. Vi må samtidig forvalte naturen på en god måte, for at de neste generasjonene skal kunne ha de samme opplevelseskvalitetene. Det er viktig å sikre rett tiltak på rett sted. Enkelte steder er det behov for betydelig tilrettelegging, mens andre steder holder det med enkle klopper, sier Hambro.

Innovasjon Norge sitter i prosjektgruppa for Nasjonale turiststier

-Nasjonale turiststier er et godt tiltak for besøksforvaltning og trafikkstyring på reisemål med mye besøk. Gjennom god kontroll og tilrettelegging vil det kunne styrke attraksjonskraften på reisemålet. At Trolltunga nå får denne statusen er en honnør til det gode arbeidet som er gjort med stien og infrastrukturen i tilknytning til denne de siste årene, sier Audun Pettersen, avdelingsleder reiselivsutvikling i Innovasjon Norge.

I tillegg til autorisasjonsordningen, ble det i 2017 etablert en tilskuddsordning for Nasjonale turiststier. Det er siden da delt ut omtrent 50 millioner. Pengene har gått til å bygge nødbuer, innkjøp av redningsutstyr, fjellvakttjeneste, bruer og stitilrettelegging, i tillegg til arbeid med besøksforvaltning. Stier som er autorisert vil bli prioritert i tilskuddsordningen.

Les mer

Kontaktperson