Viktig våtmarksområde selges til Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har inngått en intensjonsavtale med Norske Skog om å kjøpe et våtmarksområde ved Hotranelva i Levanger med sikte på å verne området.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.07.2021

– Med denne avtalen får vi muligheten til å sikre viktige deler av våtmarksområdet for framtida. Etter at salget er gjennomført, vil vi sette i gang en prosess for å verne området, sier Knut Fossum, seksjonsleder for verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet.

Det er Norske Skog Skogn AS som vil selge området, som ligger i Hotran på Fibrogtangen i Levanger kommune i Trøndelag.

– Dette er gode nyheter for de mange fuglene i området, som bruker våtmarksområdet til å finne mat store deler av året. Områdevern er et av de viktige verktøyene vi har for å bevare naturmangfold i Norge, sier Fossum.

Miljødirektoratet opplever prosessen med Norske Skog Skogn som konstruktiv. Utgangspunktet er et areal regulert til industriformål, der omtrent 200 dekar nå blir solgt til Miljødirektoratet med sikte på vern, mens resten av området nord for Hotranelva vil bli brukt til industriformål.

Med denne avtalen ivaretas Norske Skogs ønske om industriutvikling på deler av arealet og bedriftens initiativ til vern i Hotrandeltaet. Størstedelen er aktuelt som et framtidig verneområde som vil sikre naturmangfoldet på lang sikt.