Det flyttede ulveparet har fått valper

Tispa fra ulveparet som ble flyttet til Østfold viser tydelige tegn på å ha fått valper. SNO har fortsatt oppfølging i området de bruker.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.06.2021

— Ut fra informasjonen vi har er vi sikre på at tispen har født, men vi vet ennå ikke noe om størrelse på kullet, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Elgåhannen og Deisjøtispa ble i januar i år flyttet fra Østerdalen til Våler i Østfold. Paret har holdt sammen siden flyttingen og er nå etablert i et nytt område i ulvesonen, i Aurskog-Høland og noen omkringliggende kommuner.

Les mer om flyttingen her:

Klima- og miljødepartementet ga i desember Miljødirektoratet i oppdrag å flytte ulveparet fordi området de brukte i Østerdalen delvis var utenfor ulvesonen. Hannen er en innvandret ulv og ulvebestanden i Norge og Sverige er sterkt innavlet. Det er derfor et ønske om at den reproduserer og bidrar til at nye gener kommer inn i ulvebestanden.

— Et valpekull er den endelige bekreftelsen på at den innsatsen som er lagt ned, ser ut til å gi det ønskede resultatet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

For å unngå forstyrrelser av ulvene har Statens naturoppsyn ikke oppsøkt valpene i felt for å bekrefte hvor mange som er født. Statens naturoppsyn følger situasjonen og vil etter hvert få samlet DNA fra valpene.

— Det er fortsatt viktig å sikre at ulvene ikke blir forstyrret i denne sårbare perioden. SNO har tilstedeværelse i felt og vi vil også følge nøye med på GPS-dataen vi får. Om noen uker vil det være mulig å gå inn for å få samlet inn DNA, sier Vangen

Deisjøparet har slått seg ned i et område nord for E18 og øst for Glomma, innenfor ulvesonen. Størsteparten av reviret er i Aurskog-Høland kommune, men det berører også Indre Østfold, Marker og Nes kommuner.

Det kan være at selve utformingen av reviret vil kunne endre seg noe med tiden, men at det nå er født valper tilsier at de flyttede ulvene vil bli værende i disse områdene, og at vandring tilbake til reviret i Østerdalen nå kan utelukkes.