Nye bestemmelser om laksefiske i Finnmark vedtatt

For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i år.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.05.2021

– De fleste av Tanavassdragets rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene vil være vesentlige for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon, og samisk kulturutøvelse langs kysten og i innlandet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vedtaket innebærer at det i 2021 ikke blir åpnet for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøen i Berlevåg, Tana og Gamvik kommuner, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Forslaget, som nå er vedtatt, var på høring fram til 5. mai. Miljødirektoratet mottok 22 høringsuttalelser. Det kom i høringen ingen alternative forslag til avgrensing av reguleringsområdet, eller andre forslag som ivaretar bestandene minst like godt som forslaget som nå er vedtatt.

Norske og finske myndigheter har tidligere besluttet at det ikke blir åpnet for laksefiske i Tanavassdraget i 2021.

Se reguleringsbestemmelsene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, inkludert oppsummering av høringsinnspill og Miljødirektoratets vurdering av innspillene.