Måker som bråker? Dette kan du gjøre

Har du tenkt å gjøre tiltak for å unngå bråkete måker, må du gjøre det nå. Når måkene først har begynt å lage reir, må du la dem være i fred.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 26.03.2021

– På våren kan det virke som om måkene er overalt, men faktisk har flere måkearter blitt betydelig færre de siste årene. Både krykkje, hettemåke og fiskemåke er trua arter i tilbakegang i Norge, og de fleste måkeartene sliter med å produsere unger. Derfor er det ikke tillatt å forstyrre hekkingen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Måker bruker ofte samme hekkeplasser over flere år. Hvis du opplevde problemer med måker i fjor, kan du gjøre forebyggende tiltak slik at måkene finner seg et annet sted å hekke. Dette må skje i god tid før hekkesesongen, noe som betyr at mange, spesielt sør i landet, begynner å få dårlig tid.

Forstyrrelser gjør problemet verre

Måkene bråker først og fremst i hekkeperioden, som i størstedelen av landet er fra mai til midten av juli. Forstyrrer du måkene, vil bråket vare lenger.

Etablerte par som får ro til å etablere seg på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen. Disse vil oftest prøve på nytt eller på annet sted i nærområdet. Dermed kan problemet bli større enn hva det opprinnelig var.

Måker som stuper kan oppleves skremmende. Det er nettopp derfor de stuper, for å skremme deg bort fra ungene deres, men de er ikke farlige for mennesker.

Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været, eller holde opp en paraply eller lignende. Da vil de ikke stupe like nært.

Flere måker i bybildet

Det har alltid vært måker i byområder. Grunnen til at måkene er mer synlige i bybildet nå enn før, er at måkene har lært seg at det er enklere å overleve i byen. Her er det færre rovdyr på hekkeplassene, og det er enkelt å finne mat blant søppel og rester.

– Større utbygging av industri med flate tak, kombinert med nedbygging av bynær våtmark og mindre tilgjengelig mat langs kysten har gjort at mange av fuglene har flyttet inn til byen. Vi mennesker må nok lære oss å leve med naturen tett på i byene også, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Ny veiledning for problemer med vilt

Miljødirektoratet har nylig publisert en veileder for folk som opplever problemer med vilt. Her finner du forebyggende tiltak for å unngå problemene Miljødirektoratet får flest henvendelser om: Måker som bråker, hakkespetter som hakker hull i bygninger, grevling som tar tilhold under hus, flaggermus på loftet og gjess som gjør skade på avling.