Opprydding i marin forsøpling for 60 millioner kroner

Miljødirektoratet gir tilskudd til 40 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.03.2021

Vi fikk totalt 90 søknader med en søknadssum på omtrent 160 millioner.

– Plastforurensing er en alvorlig trussel mot livet i havet. Derfor jobber regjeringen både nasjonalt og internasjonalt for å hindre at plast ender som søppel i naturen og i havet. Der det likevel skjer, må vi rydde. Hvert år bruker mange av sin fritid til å rydde plast og søppel langs norske strender. Regjeringen støtter med glede opp om den imponerende frivillige innsatsen som mange legger ned i de årlige strandryddingene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten siden 2015. I år blir det i første omgang fordelt 60 millioner kroner, før det om kort tid fordeles ytterligere 10 millioner kroner. I løpet av 2021 vil totalt 70 millioner kroner fordeles mellom ulike oppryddingsprosjekter.

Viktig å hindre ny plastforsøpling

Marin forsøpling er en stor miljøutfordring og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør stor risiko for dyre- og fugleliv, og fører hvert år til betydelige kostnader for samfunnet.

– Den store innsatsen som blir lagt ned av enkeltpersoner og organisasjoner har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kysten og vassdragene. Erfaringer viser at innsatsen virker og mengden forsøpling har blitt sterkt redusert i flere områder, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Må tilpasses koronasituasjon

I år har det vært spesielt viktig at prosjektene tar hensyn til gjeldende smittevernregler. Mange søkere har lagt gode planer for hvordan ryddingen kan gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Miljødirektoratet understreker viktigheten av å følge helsemyndighetenes restriksjoner og anbefalinger.

Flere tiltak for å forhindre plastforsøpling

Miljødirektoratet jobber også med en rekke tiltak for å hindre ny plastforsøpling. Noen eksempler er tilskuddsordningen for innlevering og behandling av kasserte fritidsbåter, oppfølging av avfallsplaner i havner, innføring av avfallsgebyr ved anløp i havn, innføring av produsentansvar og forbud mot enkelte engangsprodukter og emballasje i plast med mer.