Se kartet: Her skal fuglene få hekke i fred

Miljødirektoratets nye, digitale kart gjør det enkelt å se hvor det er ferdselsforbud mens fuglene hekker.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.03.2021

– Nå kan alle som ferdes i naturen, både til lands, til vann og i lufta, bidra til å ta hensyn til fuglelivet på en trygg og enkel måte. Sjekk kartet over ferdselsforbud, så får du enkelt oversikt over hvilke områder du skal styre unna, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Finn ditt turområde i kartet

For å se når disse forbudene gjelder, åpne kartet i naturbase og klikk på det aktuelle området:

Sårbar tid for mange fugler

Våren er høytid for å komme seg ut i naturen, enten du skal ut med båt, padle, klatre, rydde strender eller bare gå deg en tur. Da er det viktig å huske at det er nå fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

– Våren er hekketid for fugler. Det er nå fuglene kurtiserer, bygger reir, legger egg, ruger og beskytter og mater ungene etter klekking. Hvis fuglene forstyrres, kan egg bli tatt og unger bli forlatt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Spesielt sjøfuglene har hatt en dramatisk nedgang i bestand de siste årene. En fjerdedel av alle sjøfugler i Europa hekker i Norge, og for at de skal få ro og fred til å hekke, er det innført forbud mot å ferdes på steder hvor de er mest sårbare.

Så godt som alle ferdselsforbud er i verneområder, og det er disse som vises i kartet. De fleste ferdselsforbudene starter 15. april. I noen områder, for eksempel i deler av Hornøya og Reinøya naturreservat i Finnmark, startet forbudet allerede 1. mars. Også i kalvingsområder for villrein kan det være ferdselsforbud, slik som i Setesdal Vesthei landskapsvernområde.

SNO intensiverer oppsyn

I tillegg til det nye kartet er verneområder med ferdselsforbud merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel.

Statens naturoppsyn gjør hyppige kontroller med ferdselsforbudet, fra Hvaler i sørøst til Kirkenes i nordøst. Spesielt i nærheten av tett befolkede steder og populære utfartsområder kan det hende du ser SNO-uniformen i tiden som kommer – det er her forstyrrelsene som oftest er størst.

Stort digitaliseringsprosjekt

Alle statsforvalterne har vært involvert i å utvikle og kvalitetssikre kartet. Dataene i kartet publiseres gjennom åpne karttjenester, så etter hvert vil man kunne finne kartet i flere kartverktøy.

– Statsforvalterne har i samarbeid med oss gjort en kjempejobb med å tolke svært mange verneforskrifter og å digitalisere detaljer om hvor grensene går, sier Hambro.