Klimatilpasning: Kommuner kan søke støtte

Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke tilskudd til arbeid med klimatilpasning i 2022. Søknadsfristen er 15. februar.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.11.2021

- Verden endrer seg og kommunene møter ulike utfordringer med klimaendringene. Arbeidet med klimatilpasning blir svært viktig i tiden fremover. Kommunene har et stort ansvar for å tilpasse seg det nye klimaet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Regjeringen har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2022 til støtteordningen. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen.

Tilskuddsordningen skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. Formålet er å øke kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunene og fylkeskommunene, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.

Søknadsfrist 15. februar

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke klimatilpasning-tilskudd. De kan søke på vegne av seg selv, eller sammen med andre kommuner og fylkeskommuner.

- I vurderingen av søknadene legger vi vekt på ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og at ulike utfordringer er representert, sier Ellen Hambro.

Tilskuddsordningen kan gi støtte til mange ulike problemstillinger. For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer til gode, vektlegger Miljødirektoratet prosjekter med overføringsverdi og prosjekter som går foran og utvikler kunnskap på nye områder.

Grønn omstilling landet rundt

Miljødirektoratet har støttet Klimatilpasnings-prosjekter siden ordningen ble opprettet i 2015. Alle prosjektene som har fått støtte er tilgjengelig på nettsida til Miljødirektoratet. Listen med prosjekter kan være nyttig for kommuner og fylkeskommuner som vil sende inn søknader.