Forebygg problemer med måker nå

Fem av syv måkearter er nå inne på rødlista. Tiltak for å forebygge problemer med måker må gjøres nå, før hekkingen starter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.04.2022

– Nå går vi straks inn i hekketiden for måkene over hele landet, og det er viktig at måkene får mulighet til å hekke i fred. Måkebestanden har hatt en betydelig tilbakegang over flere år, og vi ser at mange måker sliter med å produsere unger og tilpasse seg klimaendringene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Noen opplever problemer med måker, for eksempel at de bråker. Om du i fjor opplevde problemer, og ønsker å gjøre noen forebyggende tiltak, er tiden for å gjøre noe nå. Med én gang måkene begynner hekkingen, må de få være i fred.

I vår veileder kan du lese mer om de vanligste problemene og hva du kan gjøre for å hindre eller begrense skade: 

Bymåker er truet

– I byene spesielt kan det virke som at det tilsynelatende er mye måker om våren. Men alle de fire urbane måkeartene, hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlistet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I 2010 var tre av syv måkearter på rødlista, men nå er det økt til fem av syv. Måkene har en rekke utfordringer, slik som forstyrrelser og arealendringer som ofte fører til at hekkeområder forsvinner. I tillegg har de fått færre unger over flere år, noe som har redusert bestanden. De urbane måkene har lært seg at det er best å hekke i byene, hvor de enkelt finner mat og unngår rovdyr.

Urbane krykkjer

Krykkje har hatt en voldsom bestandsnedgang de siste 30 årene. Den har likevel fått nytt fotfeste ved å forflytte seg til urbane miljøer. Den er litt annerledes enn andre måker, og spiser ikke matrester fra oss mennesker, men utelukkende fra havoverflaten. I noen områder er det problemer med å få til en god sameksistens mellom mennesker og krykkje.

Hvis du som privatperson opplever store problemer med krykkjer hjemme, er en mulighet å benytte seg av fugleavvisende tiltak og å legge til rette for hekking på et egnet sted i samarbeid med kommunen.

I vår veileder kan du lese mer om krykkje og andre arter som kan være til sjenanse: