Avtale om ettersøkshund er digitalisert

Hvis du ikke har egen ettersøkshund, kan du nå inngå en digital avtale med noen som har godkjent ettersøkshund på Jegerregisteret sine sider.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.12.2022

– Mange har ikke egen ettersøkshund og er avhengig av avtale med andre. En digital avtale gjør det enklere for jegerne og vi er et viktig skritt nærmere målet om å få all jegerdokumentasjon lett tilgjengelig på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Enklere for jegere og førere av ettersøksekvipasjer

Alle som jakter elg, hjort og rådyr må ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hvis du ikke har egen ettersøkshund, må du inngå avtale om tilgang til slik hund før jakta starter. Nå kan du gjøre dette digitalt på nettsidene til Jegerregisteret.

Det er fører av ettersøkshunden som må opprette avtalen. Jeger får deretter varsel i Altinn om å signere avtalen.

Når du har inngått avtalen, vil det stå "Avtale om ettersøkshund" både på det digitale jegeravgiftskortet på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon. For de som har egen ettersøkshund, vil det stå "Egen ettersøkshund".

Ved å lese av QR-koden på jegeravgiftskortet eller kontrollere jegeravgiftskortet på jegerregisteret.no, vil man få opp detaljer om både avtale og egen ettersøkshund. Dette gjør det enkelt for deg som jeger å dokumentere tilgang på ettersøkshund under kontroll.

Les mer om kravet til ettersøkshund på Miljødirektoratets nettsider:

Kurset "Ettersøk videregående" er nå åpent for alle

Alle som ønsker å øke kompetansen innen ettersøk kan nå ta kurset Ettersøk videregående.

Tidligere har dette kurset vært forbeholdt hundeførere som skal ta på seg oppdrag på vegne av offentlig myndighet. Miljødirektoratet har nå endret opptakskravet slik at også andre kan ta kurset, slik som kommunale viltforvaltere med ansvar for ettersøksekvipasjene eller hundeførere på jaktlag som ønsker mer kunnskap.

Kurset "Ettersøk videregående" består av to deler, der del én er e-læring med avsluttende elektronisk prøve og del to er en praktisk utedag.

Det at vi åpner for at andre kan ta kurset for egen kompetanseheving, betyr ikke at vi endrer kravet til kompetanse for de som skal påta seg offentlige ettersøksoppdrag. For å bli registrert som godkjent for offentlige ettersøk i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub må den som har fullført kurset i tillegg være registrert i Jegerregisteret og ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer.

Den nye forskriftsbestemmelsen finner du på Lovdata:

Les også: