Langøya-deponering er miljømessig forsvarlig

Miljødirektoratet mener det er miljømessig forsvarlig å deponere stabilt ikke-reaktivt, farlig avfall over havnivå på Langøya utenfor Holmestrand.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.02.2022

– Tillatelsen til Noah Solutions legger til rette for forsvarlig behandling av farlig avfall fra norske bedrifter fram til 2030. Dette gir industrien anledning til å finne gode løsninger for å håndtere avfallet sitt også i framtiden, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Ny behandlingsløsning for avfallet

Noah Solutions dokumenterer at store deler av det farlige avfallet vil kategoriseres som stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall etter behandling. Det vil oppfylle kravet til avfall som kan deponeres på deponi for ordinært avfall.

Deponeringen vil heller ikke påvirke friluftslivet. Området skal settes i stand etter at deponeringen er avsluttet i tråd med opprinnelig plan, slik at det blir tilgjengelig for allmennheten

Tillatelse til deponering av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall vil forlenge perioden med tungtrafikk til Holmestrand fordi en større andel farlig avfall enn ordinært avfall fraktes med bil. Men avfallstransporten til Langøya er ikke hovedbelastningen i Holmestrand sentrum.

Noah Solutions på Langøya: Tillatelse etter forurensningsloven