Fant forbudt stoff i flere kroppspleieprodukter

I Miljødirektoratets stikkprøvekontroll av kroppspleieprodukter fant vi at flere inneholder forbudte miljøgifter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.01.2022

Forhandlerne er pålagt å trekke produktene fra markedet.

Vi sjekket innholdslisten på produktene for å se om de inneholdt forbudte siloksaner, (som har betegnelsen D4 og D5).   Disse stoffene ble i februar 2020 forbudt å bruke i kosmetiske produkter som vaskes av ved vanlig bruk, fordi de utgjør en stor fare for miljøet. Totalt ble 45 produkter kontrollert: sjampo (25), balsam (9) og tannkrem, dusjsåpe og hårpleie (11). 

I 4 av de 45 produktene vi kontrollerte, var siloksanforbindelsen D5 oppført på produktenes ingrediensliste. I tillegg fant vi at halvparten av de kontrollerte produktene inneholdt polysiloksaner (silikoner), som kan inneholde restmengder av D4 og D5. Alle de kontrollerte produktene er importert til Norge fra land utenfor EU/EØS.

Gir miljøfarlige utslipp

Bruk av siloksanene D4, D5 og D6 i alle typer kosmetiske produkter utgjør hovedkilden til utslipp av siloksaner i miljøet. De brytes sakte ned i miljøet og hoper seg opp i levende organismer. Flere undersøkelser som er gjennomført i regi av Miljødirektoratet har påvist at stoffene er funnet i blant annet pattedyr og fugl. 

EU-forbud på trappene

EU jobber nå med å utvide forbudet mot siloksaner til å omfatte bruken i alle kosmetiske produkter og i andre produkter som inneholder slike stoffer. I tillegg vil siloksanforbindelsen D6 også bli forbudt. Forbudet forventes vedtatt i EU i løpet av 2022.

D4 og D5 ble oppført på norske myndigheters prioritetsliste over miljøgifter vi ønsker å bli kvitt i 2006 og 2013, og D6 ble oppført i 2018.

Virksomhetenes ansvar
Virksomheter som importerer kroppspleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk må sørge for at produktene ikke inneholder D4 og D5. De må også sikre at restmengder av siloksaner i polysiloksaner (silikoner) er under den regulerte grenseverdien. Virksomhetene må ha rutiner for å etterspørre og kontrollere dokumentasjon fra sin leverandør om innhold av siloksaner.


Forhandlerne som ble kontrollert var:

  • Beauty Supply AS
  • Luxushair AS
  • Square AS
  • AS&TA AS
  • Goodlife Norge AS              
  • Becwic Hygiene AS
  • Estetic Frisør og Beauty Center AS
Rapporten fra kontrollen

Her er rapporten fra kontrollen

Les mer om siloksaner

Les mer om siloksaner på miljøstatus.no

Les om forslaget fra EU