Tidenes dårligste laksefiske i fjor 

– Vi forventet noe lavere fangst etter skjerpede reguleringer i fjor, men tidenes dårligste lakseår bekymrer oss, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.01.2022

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert den nasjonale staitistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv. Den viser at vi ikke har hatt mindre fangst i elv siden 1956, og den gang ble det kun rapportert fra en tredjedel av elvene som rapporterer i dag. Det ble i 2021 fanget 289 tonn laks i elv, mot et snitt på 427 tonn de fem foregående årene. Legger man dette sammen med tallene for laksefiske i sjø, som i 2021 var 98 tonn med faststående redskap og 0,2 tonn med stang og håndsnøre, er resultatet tidenes dårligste lakseår i Norge.

Oversikt over utvikling i laksefiske i elv, sjø og totalt for årene 1993-2021.

Oversikt over utvikling i laksefiske i elv, sjø og totalt for årene 1993-2021. Kilde: SSB

– Innskrenkningene nødvendige 

Miljødirektoratet fastsatte nye fiskebestemmelser i 2021, som innebar at mulighetene for å fiske i sjø ble betydelig redusert, samtidig som det i mange vassdrag ikke lenger ble tillatt å fiske.  

– Den store nedgangen i fangst kan ikke bare forklares med de reviderte fiskebestemmelsene eller med dårlige fiskeforhold, men skyldes nok også at færre laks enn tidligere har overlevd oppholdet i havet og kommer tilbake til elva. Dette bekymrer oss, og viser at innskrenkningene i fisket i 2021 har vært nødvendige, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Avventer statusrapport 

Innstramningene i fisket i sjø og elv i fjor var basert på en laksemengde tilsvarende de fem foregående årene. Siden mengden laks som kom fra hav til elv i fjor ser ut til å ha vært langt lavere enn tidligere, er hun spent på om innstramningene i fjor har vært tilstrekkelige. 

– Vi må nå avvente statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning før vi kan si mer sikkert om det var nok laks i elvene høsten 2021 til å sikre god reproduksjon, sier Hambro.