Færre kjemikalier selges med manglende faremerking

Miljødirektoratet finner færre forbrukerprodukter med feil eller manglende faremerking enn i 2015, men tilsyn viser at det fortsatt finnes brudd.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.07.2022

Miljødirektoratet har kontrollert vanlige forbrukerprodukter som inneholder stoffer, som kan være skadelige for helse og miljø, siden 2015. Den gang fant vi feil eller mangler hos 27 prosent av produktene. I år ligger tallet på cirka 10 prosent.

" width=

Figuren viser andel kontrollerte produkter med feil/mangler ved faremerkingen. Vi avdekker færre med feilmerking siden vi startet med butikkaksjoner i 2015.  

Produktene som kontrolleres er kjemikalieprodukter som selges til forbrukere. Det kan for eksempel være tennvæske, bilpleieprodukter og rengjøringsmidler.

– Det er bra vi har funnet færre brudd på regelverket over flere år. Det viser at bransjen har blitt bedre på å gi riktig informasjon om kjemikaliene, og at kontrollene våre har en effekt. Vi ser likevel at for mange produkter ikke er riktig merket. Det er fortsatt behov for et kunnskapsløft hos virksomhetene, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

10,4 prosent av produktene var feilmerket 

I år ble 1307 produkter kontrollert i 39 butikker i Oslo og omegn, Drammen, Sandefjord, Larvik, Kristiansand, Ålesund og Harstad.

Miljødirektoratet sjekker om produktene er riktig merket og emballert, og at de ikke er ulovlig å selge eller inneholder forbudte stoffer.

Resultatene fra årets kontroll viser at 10,4 prosent av produktene ikke hadde korrekt merking. De vanligste feilene var at etiketten ikke var på norsk, at det var feil faresetning eller at det var feil ved farepiktogrammet.

– Kjemikaliene kan ha farlige egenskaper. Forbrukerne skal få riktig informasjon om disse fareegenskapene, slik at de kan håndtere produktet på en trygg måte, sier Mathieu Veulemans.

Miljødirektoratets oppfølging 

Der Miljødirektoratet avdekket produkter med manglende eller mangelfull barnesikker lukning, ble virksomhetene pålagt å stanse omsetningen og fjerne disse fra hyllene umiddelbart.

Virksomhetene må fortsette sitt arbeid for å sikre at produktene har riktig fareklassifisering, merking og emballering.

Miljødirektoratet vil også følge opp flere av butikkenes leverandører og gjenta butikkaksjonen i 2023.

Relevante lenker