Hvordan sortere ut uønsket pukkellaks fra store elver?

Lar det seg gjøre å fange all fisk som vandrer opp ei stor elv, for så å sortere ut én art? Eksperter vurderer ulike fangstmetoder i løpet av 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.06.2022

I den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks anbefales det å etablere fiskefeller for levende fangst av all fisk som vandrer opp ei elv.

Målet er å sluse atlantisk laks, sjøørret og sjørøye skånsomt opp elva, mens pukkellaksen tas ut. Fellene skal settes opp så langt ned i vassdraget som mulig. 

Utvikler og tester fiskefeller 

Avhengig av størrelsen på elva, brukes det ulike metoder for fangst.

– Vi leter fortsatt etter gode løsninger for de største vassdragene. Det omfatter blant annet Tana og Alta i Finnmark og flere elver i Troms, som for eksempel Reisa, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet tar i bruk erfaringer fra tidligere arbeid med fiskesperrer, fra elva Driva og Telemarksvassdraget. Her ble en tverrfaglig ekspertgruppe etablert allerede i 2017.

Deres kunnskap om fiskebiologi og vassdragsteknikk skal brukes til å utvikle metoder for fiskesperrer i de største elvene.

– Fangsten må skje på en skånsom måte, uten å skade fiskeartene som naturlig hører hjemme i elvene. Vi håper å finne gode løsninger i løpet av 2022, slik at vi kan sette inn nødvendige tiltak for å hindre stor oppgang i elvene av pukkellaks som er ventet sommeren 2023, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks

I de minste vassdragene fungerer enkle og billige feller godt. I middels store vassdrag egner det seg bedre med spilefeller i stål eller flyteristfeller.

Dette har Miljødirektoratet sin kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks slått fast. Arbeidet har foregått i tett dialog med lokale fiskerettshavere, slik at tiltakene tilpasses lokale forhold og muligheter.