Klimagassutslippene gikk ned 0,3 prosent i 2021

Utslippene av klimagasser i Norge var på 49,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Det tilsvarer en nedgang på 0,3 prosent fra året før.

Publisert 08.06.2022

Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med 1990 viser de foreløpige tallene for 2021 en nedgang på 4,5 prosent.