Skabb oppdaget på fjellrev på Hardangervidda

Miljødirektoratet jobber nå for å behandle et antatt utbrudd av skabb blant fjellrev på Hardangervidda, i samarbeid med Veterinærinstituttet og Nina.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.06.2022

En fjellrev med omfattende håravfall på halen er avbildet av viltkamera ved tre ulike fôrautomater og to fjellrevhi i området rundt Tinnhølen nord på Hardangervidda de siste ukene.

Dette gir sterk grunn til å frykte at reven er smittet med skabb.

– Fjellreven er sterkt truet, og vi jobber aktivt med å øke fjellrevbestanden i Norge. Et utbrudd av skabb er en trussel for dette arbeidet. Derfor kartlegger vi hvor mange fjellrever som kan være rammet. Vi forsøker å begrense smittespredningen blant fjellrevene, sier Karen Lone, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Svært smittsom sykdom

Skabb er en svært smittsom parasittsykdom som forårsakes av en liten skabbmidd (Sarcoptes scabei var. vulpes). Den kjennetegnes blant annet med kraftig kløe, tap av pels og hudforandringer som skorper.

Sykdommen er godt kjent fra rødrev og hund, men det er usikkert hvilken effekt den har på viltlevende fjellrev og i hvilken grad fjellreven er motstandsdyktig mot parasitten.

– Det er vanskelig å si hvor alvorlig situasjonen er for fjellrevbestanden, men det er en fare for at den nylig reetablerte bestanden på Hardangervidda får en alvorlig knekk dersom vi ikke får hindret at parasitten sprer seg, sier Lone.

Vi vet ikke hvor den hårløse fjellreven er blitt smittet, men trolig har den hatt kontakt, enten direkte eller indirekte via miljøet, med en rødrev med skabb. Det kan nemlig ta opptil en måned etter smitte før forandringer i pelsen blir synlige.

Det er antakelig omtrent 40-50 individer av fjellrev og flere aktive hi i området, og vi kan ikke utelukke at flere individer er smittet med parasitten.

Vil behandle sykdommen med medisiner

Miljødirektoratet har i samarbeid med Veterinærinstituttet og Nina laget en plan for behandling, som innebærer at medisin blandet sammen med mat legges ut ved de fem lokalitetene hvor den hårløse fjellreven er avbildet.

– Vi har svært begrenset erfaring med behandling av fjellrev i det fri, og dette har aldri blitt utført i Norge tidligere. Basert på informasjonen vi har i dag, tror vi allikevel at det skal være mulig å stoppe dette utbruddet, sier Lone.

Medisineringen vil virke både som behandling av sykdommen og som forebygging for friske fjellrever. Dosen blir tilpasset slik at den tar livet av parasitten, samtidig som den ikke vil skade fjellreven dersom ett individ får i seg all medisin som legges ut på samme sted.

Miljødirektoratet vil følge opp med tettere kameraovervåking i området, og vurdere behov for ytterligere behandling når årets valper er født.

Ber folk i området melde ifra

Hvis du er på Hardangervidda og får øye på en fjellrev eller rødrev som ser syk ut, oppfordrer vi til å varsle Statens naturoppsyn i Vestfold og Telemark, Rjukan. Ta gjerne bilde eller film av reven.

Se Ninas siste rapport fra overvåkingsprogrammet for fjellrev: