Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende aksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.04.2022

Formålet er å sjekke om eierne følger det nye regelverket som skal hindre at gummigranulat sprer seg i miljøet.

Tilsynsaksjonen er rettet mot ansvarlige for kunstgressbaner med gummigranulat. Aksjonen skal pågå i seks uker fra mai til juni. I hovedsak er det kommuner som eier slike baner og som derfor vil bli kontrollert, men også idrettslag eller andre foreninger kan vente å bli kontrollert dersom de eier eller drifter slike anlegg.

Stor kilde til utslipp av mikroplast

Gummigranulat fra kunstgressbaner er trolig den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge.  Kunstgressbaner består av syntetiske gressmatter som blir tilsatt gummigranulat. Tidligere undersøkelser har vist at omtrent seks prosent av gummigranulatet havner utenfor banene hvert år. Gummigranulat fører til et årlig utslipp av mikroplast på i underkant av 6000 tonn. Det er om lag 2000 baner med kunstgress i Norge.

Nye regler i 2021

Utslipp og spredning av gummigranulat er bakgrunnen for at det ble innført nye regler i forurensningsforskriften, kapittel 23A. Reglene som trådte i kraft 1. juli 2021, stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale og gjelder både utendørs og innendørs idrettsbaner. Det er første gang det gjennomføres en tilsynsaksjon med kravene i forskriften.

Disse forholdene er spesielt viktige i aksjonen:

  • at utendørs baner som er etablert eller rehabilitert etter 1.juli 2021 har barrierer rundt idrettsbanen som hindrer spredning av gummigranulat 
  • at det fins opplegg som hindrer spredning av gummigranulat ved brøyting og lagring av snø, drens- og overvann utendørs og avløpsvann innendørs  
  • at eiere har tiltak som hindrer spredning av gummigranulat ved bruk av banen eller bruk av anleggsmaskiner 
  • at gummigranulat er levert til lovlig avfallsmottak 
Mer om regelverket