Ulovlig fiske: Færre anmeldes, flere får gebyr

På grunn av innføringen av overtredelsesgebyr i lakseoppsynet, har SNO levert færre anmeldelser for ulovlig fiske sammenlignet med tidligere år.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.11.2022

– De siste fem årene har vi sett en tydelig nedgang i antall brudd på lakseloven, og dette er en trend som fortsetter. Spesielt i Troms og Finnmark og Nordland ser vi en markant nedgang, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Totalt har Statens naturoppsyn (SNO) anmeldt 30 personer for brudd på laks- og innlandsfiskeloven i 2022 mot 43 i fjor. SNO har i tillegg gjort 138 inndragninger av ulovlige garn, noe som også er færre enn tidligere.

Miljødirektoratet har i år gitt varsel om 30 overtredelsesgebyr for ulovlig fiske. Overtredelsesgebyr gis for mindre alvorlige lovbrudd som tidligere har blitt anmeldt til politiet. Overtredelsesgebyrene er i hovedsak gitt i Agder, Vestland og Troms og Finnmark, og er fra 3000 til 12 000 kr.

Tips gjør lakseoppsynet mer effektivt

Selv om antall anmeldelser og inndragninger har gått ned, avdekker SNO flere ulovligheter i forhold til antall kontroller enn før. I 2022 førte hver fjerde kontroll til enten inndragning, overtredelsesgebyr eller anmeldelse.

Det er fordi SNO har gjort mer oppsyn i områder hvor problemet med ulovlige fiske er størst, og ikke minst på grunn av tips fra publikum.

– Det er tydelig at folk synes ulovlig fiske er ugreit. Vi setter stor pris på tipsene vi får, og vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar laks og sjøørret mot ulovlig fiske, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Vil ha ekstra fokus på Vestland

SNO fortsetter det løpende, landsdekkende lakseoppsynet i årene som kommer og vil i tillegg sette inn ekstra ressurser i områder hvor omfanget av det ulovlige fisket er høyt, slik som i Vestland.

Innsatsen vil rettes mot både sjølaksefiske og tilsyn med lakseførende vassdrag som er stengt for fiske.

– Dessverre ser vi at det ulovlige fisket i Vestland fortsetter, tross en betydelig innsats fra oppsynet. Dette er spesielt alvorlig fordi det er mange sårbare laksestammer i dette området, sier Hambro.

Laksen havnet for første gang på rødlista over truede arter i Norge i 2021. Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene.