Klimagassutslippene gikk ned 0,7 prosent i 2021

Norges utslipp av klimagasser ble redusert med 0,7 prosent fra 2020 til 2021. De er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.11.2022

Endelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslipp av klimagasser i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Det er en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet 2020,

Det skjer etter en reduksjon i utslippene på 3,4 prosent fra 2019 til 2020.