Lysrør med kvikksølv fases ut i 2023

EU har vedtatt å fase ut flere typer lysrør som er vanlige å bruke både hjemme og på arbeidsplasser. Lysrørene EU faser ut inneholder kvikksølv.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.10.2022

Kvikksølv er svært helse- og miljøskadelig, og har lenge vært forbudt i en rekke elektriske og elektroniske produkter, også i mange lyskilder. Noen kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har imidlertid vært unntatt fra forbudet fordi det har manglet alternative lysrør.

Lysrørene og sparepærene som nå fases ut er av de mest vanlige vi bruker. Vi finner de igjen på kontorer og arbeidsplasser, i skoler og i hjemmet. De brukes også i industri. I dag finnes det gode, kvikksølvfrie alternativer, blant annet LED-lysrør og LED-pærer.

- Det er en veldig god nyhet for helse og miljø at lysrørene med kvikksølv forsvinner fra markedet og etter hvert fra boliger, arbeidsplasser og andre bygg. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet i EU og globalt med å regulere kvikksølv og andre farlige stoffer, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år. 

Lysrørtyper som skal fases ut i 2023

Lysrørene listet opp nedenfor fases ut i løpet av 2023. Etter 23. februar og 23. august 2023 blir det forbudt å sette nye lysrør av disse typene på markedet i EU/EØS-landene.

Forbudet omfatter disse lysrørtypene:

  • T2-lysrør (utløper februar 2023)
  • T12-lysrør (utløper februar 2023)
  • Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)
  • T5-lysrør (utløper august 2023)
  • T8-lysrør (utløper august 2023)

Kan selge ut det som allerede er på lager

Forhandlere som har importert lysrør som blir forbudt i 2023 har lov til å selge ut sine lagre, men kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudene mot de ulike lysrørene begynner å gjelde.

Ikke nødvendig å skifte ut lysrør man har

Så lenge lysrørene er hele er det ingen fare å bruke de man allerede har hjemme eller i andre bygg. Det er først hvis et lysrør knuser at man skal være forsiktig.

- Når du skal kaste et lysrør er det viktig at du leverer det til et godkjent mottak for spesialavfall. Lysrør er EE-avfall, og du kan levere EE-avfall fra husholdninger gratis til kommunale avfallsmottak eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, sier Ellen Hambro.

Forhandlere og kommuner har plikt til å ta imot lysrør og håndtere det på en egnet måte.

EU har også vedtatt en økodesignforordning (forordning 2019/2020) som faser ut mange av de samme lyskildene.

Unntakene som oppheves

Du kan lese om unntakene enten i vedlegg 1 i produktforskriften kapittel 2 a, eller i selve EU-direktivene.

EU-direktivene