Liten nedgang i utslipp av klimagasser i 2022

Foreløpige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 0,5 prosent i 2022 i forhold til 2021.

Publisert 08.06.2023

De nye tallene viser en svak nedgang i klimagassutslippene i 2022. Dette følger utviklingen fra året før etter den mer markerte reduksjonen fra 2019 til 2020 på 3,4 prosent. De fleste hovedkildene til klimagassutslipp hadde svak nedgang i 2022.