Ny skabb-behandling av fjellrev på Hardangervidda

Miljødirektoratet jobbar no for å behandle eit nytt utbrot av skabb blant fjellrev på Hardangervidda, i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.06.2023

Les nyhetssaken på bokmål her.

To fjellrevar med omfattande håravfall på halen er avbilda med viltkamera ved to ulike fjellrevhi nord på Hardangervidda dei siste vekene. Dette gir sterk grunn til å frykte at dei revane er smitta med skabb. Dette er i det same området der ein fjellrev vart behandla mot skabb i fjor.

– Det er antakeleg omtrent 40-50 fjellrevar og fleire aktive hi i området. Vi har i fleire år arbeidd for å auke bestanden av den sterkt trua fjellreven i Noreg, og eit utbrot av skabb er ein trussel for dette arbeidet. Derfor prøver vi no å avgrense smittespreiinga blant fjellrevane, seier  Ingrid Regina Reinkind, seniorrådgivar i seksjon for trua artar og naturtypar i Miljødirektoratet.

Fjellreven er sterkt trua i Noreg. Les meir om fjellrev her:

Vil behandle sjukdommen med medisinar

Miljødirektoratet har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA laga ein plan for behandling, som inneber at medisin blanda saman med mat blir lagd ut ved forautomatar og hi i nærliggjande område der revane er avbilda.

Medisineringa vil verke både som behandling av sjukdommen og som førebygging for friske fjellrevar.

Dosen blir tilpassa slik at han tek livet av parasitten, samtidig som han ikkje vil skade fjellreven dersom eitt individ får i seg all medisin som blir lagd ut på same stad.

Har unngått stort utbrot

Denne typen medisinering vart prøvd ut for første gong i fjor, i behandlinga av den første fjellreven med teikn på skabb på Hardangervidda. I april vart ein ny rev med mogleg skabb oppdaga, og også denne vart medisinert.

– Vi har følgt godt med via viltkamera, og reknar behandlinga som vellykka. Vi veit at det ikkje har vore noko stort utbrot av skabb i fjellrevbestanden, som er det vi ønskjer å unngå. Den nyleg reetablerte bestanden på Hardangervidda kan få ein alvorleg knekk dersom parasitten spreier seg, seier Reinkind.

Sidan det er snakk om behandling av ville dyr i det fri, veit vi likevel ikkje sikkert at behandlinga i fjor fekk stoppa all smitteoverføring mellom fjellrev.

Om fjellrevane på bileta har skabb, så kan smitten ha komme frå fjellreven som var sjuk i fjor, eller det kan vere skabb som nettopp har smitta frå til dømes raudrev.

Ber folk i området melde frå

Viss du er på Hardangervidda og får auge på ein fjellrev eller raudrev som ser sjuk ut, vil vi gjerne at du varslar Statens naturoppsyn i Vestfold og Telemark, Rjukan. Ta gjerne bilete eller film av reven.