Mer frityrolje og slakteavfall på tanken i 2022

Hele 94 prosent av alt biodrivstoff til veitrafikk i Norge i fjor var laget av avfall og rester. Brukt frityrolje og slakteavfall sto for 85 prosent.

Publisert 23.05.2023

– 13 prosent av alt drivstoff som ble brukt på norske veier i 2022 var flytende biodrivstoff. Det er gledelig at det brukes mindre matbasert biodrivstoff og mer avfall og rester, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flytende biodrivstoff fremstilles av biologisk materiale. Nesten alt biodrivstoffet på norske veier er importert, hovedsakelig fra land langt unna som Kina og USA.

Lite bruk av de mest bærekraftige råstoffene

Slakteavfall som ikke kan brukes til dyrefôr og brukt frityrolje (B-råstoff), blir utnyttet i stor skala til produksjon av biodrivstoff. Det er fortsatt liten bruk av de mest bærekraftige råstoffene (A-råstoff), som avfall og rester fra jordbruk og skogbruk og industriprosesser.

Brukt frityrolje er et råstoff som er forbundet med risiko for svindel. EU har lagt begrensninger på bruken av B-råstoff, men den fortsetter å øke i Norge.

– Vi anbefaler at de norske kravene vris ytterligere mot økt bruk av de mest bærekraftige råstoffene. Dette vil dessuten gi drahjelp til prosjekter for produksjon av flytende biodrivstoff i Norge, sier miljødirektør Ellen Hambro.

480 millioner liter flytende biodrivstoff til veitrafikk i 2022

Bruken av biodrivstoff i Norge i fjor er en nedgang på 57 millioner liter sammenlignet med 2021. Hovedårsaken er at omsetterne i større grad brukte avansert biodrivstoff for å oppfylle omsetningskravet. En liter avansert biodrivstoff telles som to liter konvensjonelt biodrivstoff inn i kravet.

Siden andelen avansert biodrivstoff øker på bekostning av konvensjonelt, trengs det færre antall liter for å oppnå kravet. Samtidig synker bruken av fossile drivstoff til veitrafikken, og da trengs også færre liter biodrivstoff for å oppfylle kravet.

Litt palmeolje tilbake på norske veier

I 2021 var biodrivstoff i Norge helt fritt fra palmeolje og soya. Men i 2022 solgte Eco-1 i underkant av 2 millioner liter biodrivstoff laget av palmeolje. Det utgjorde 0,4 prosent av biodrivstoff til veitrafikk i Norge i 2022.

EU har definert palmeolje som et råstoff med høy risiko for negative konsekvenser for naturmangfold og klima som følge av såkalte indirekte arealbruksendringer. Palmeolje som oppfyller EUs kriterier for bærekraft, som dette partiet fra Eco-1 gjorde, er likevel tillatt innenfor omsetningskravet.

0,5 prosent avansert biodrivstoff i luftfarten

Det ble rapportert 3,2 millioner liter avansert biodrivstoff i luftfart i Norge i 2022. Dette var i sin helhet basert på slakteavfall som ikke egner seg til dyrefôr fra europeiske land.

Lite biodrivstoff fra Ukraina og Russland

Ukraina og Russland er store produsenter av solsikke, raps og korn som kan brukes både til mat og drivstoff. Russlands invasjon av Ukraina har drevet opp prisene på både biodrivstoff og fossilt drivstoff.

Av alt biodrivstoff som ble rapportert i 2022, kom omtrent 0,3 prosent av råstoffet fra Ukraina og 0,7 prosent fra Russland, til sammen 4,6 millioner liter. Mesteparten av dette var raps.

 • Konvensjonelt biodrivstoff lages av råstoff som kunne vært brukt som mat eller dyrefôr.
 • Avansert biodrivstoff lages i hovedsak av rester og avfall, og er generelt mer bærekraftig.
 • Vi skiller mellom avansert biodrivstoff laget av del A-råstoff og del B-råstoff. Det er teknisk mer krevende å produsere biodrivstoff fra A-råstoff enn fra B-råstoff.
 • I Norge regnes både A- og B-råstoff som avansert, mens EU regner kun A-råstoff som avansert. I tillegg har EU et regelverk som skal bidra til å begrense etterspørselen etter B-råstoff.
 • 10 prosent av det avanserte biodrivstoffet i Norge i 2022 var laget av del A-råstoff. Det tilsvarer 1,2 prosent av alt drivstoffsalg til veitrafikk.
 • Planlagt ny, norsk produksjon av biodrivstoff er hovedsakelig basert på A-råstoff. Per i dag er halvannen prosent av biodrivstoff til veitrafikken i Norge basert på norske råstoff.

Totalt volum flytende fossilt drivstoff og biodrivstoff

 • 2022: 3,7 milliarder liter
 • 2021: 3,8 milliarder liter
 • 2020: 3,8 milliarder liter

Totalt flytende biodrivstoff

 • 2022: 481 millioner liter
 • 2021: 538 millioner liter
 • 2020: 500 millioner liter

Avansert flytende biodrivstoff

 • 2022: 451 millioner liter
 • 2021: 404 millioner liter
 • 2020: 330 millioner liter

Konvensjonelt flytende biodrivstoff

 • 2022: 30 millioner liter
 • 2021: 134 millioner liter
 • 2020: 170 millioner liter

Konvensjonelt flytende biodrivstoff laget av palmeolje og biprodukter fra palmeolje

 • 2022: 2 millioner liter
 • 2021: 0 liter
 • 2020: 2 millioner liter
 • 2019: 118 millioner liter