Oppdatert kunnskap om norske havområder

Nytt faktagrunnlag bekrefter at klimaendringer i våre tre havområder Barentshavet-Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak blir stadig mer tydelig.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.05.2023

Det har spesielt vært fokus på å oppdatere kunnskap om særlig verdifulle og sårbare områder (SVO). Havregnskap er et nytt tema som skal bidra til økt bevissthet knyttet til endringer i havets ressurser og verdien av havets økosystem.

Regjeringen vil bruke kunnskapen i oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene.